Indledning

Drive-E – renere køreglæde

Opdateret 7/23/2018

Volvo Car Corporation arbejder løbende på at udvikle sikrere og mere effektive produkter og løsninger til at reducere den negative indvirkning på miljøet.

P5-1507-Introduction Environment

Omsorg for miljøet er en af Volvo Cars' kerneværdier, som er styrende for al aktivitet. Miljøarbejdet er baseret på hele bilens livscyklus og tager hensyn til de miljømæssige konsekvenser, den har, fra design til skrotning og genvinding. Volvo Cars har som grundprincip, at hvert nyt produkt, der udvikles, skal påvirke miljøet mindre end det produkt, det erstatter.

Et resultat af Volvos miljøarbejde er udviklingen af de mere effektive og mindre forurenende drivliner Drive-E. Det personlige miljø er også noget, som Volvo værner om. Luften inde i en Volvo er f.eks. renere end luften udenfor takket være klimaanlægget.

Din Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav. Alle Volvos produktionsanlæg skal være ISO 14001-certificerede. Det understøtter en systematisk tilgang til virksomhedens miljøspørgsmål, hvilket fører til løbende forbedringer med en reduceret miljøpåvirkning. Denne ISO-certificering betyder også, at gældende miljølove og bestemmelser overholdes. Volvo kræver også, at samarbejdspartnere opfylder disse krav.

Brændstofforbrug

Da en stor del af den samlede miljøbelastning fra en bil opstår, når den bruges, ligger vægten på Volvo Cars' miljøindsats på at reducere brændstofforbrug, kulstofemission og anden luftforurening. Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er udslippet af drivhusgassen kuldioxid.

Bidrage til et bedre miljø

En energieffektiv og brændstoføkonomisk bil bidrager ikke blot til en reduceret indvirkning på miljøet, men betyder også færre omkostninger for ejeren af bilen. Som fører er det let selv at mindske brændstofforbruget og dermed både spare penge og bidrage til et bedre miljø. Her er nogle råd:

  • Planlæg en effektiv gennemsnitshastighed. Hastigheder over ca. 80 km/t (ca. 50 mph) og under 50 km/t (ca. 30 mph) fører til et øget energiforbrug.
  • Følg Service- og Garantibogens anbefalede intervaller for service og vedligeholdelse af bilen.
  • Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren ved lange ventetider. Overhold de lokale bestemmelser.
  • Planlæg ruten. Mange unødvendige stop og ujævn hastighed bidrager til øget brændstofforbrug.
  • Brug forkonditionering. Det øger rækkevidden for hybridbatteriet og reducerer energibehovet under kørslen.

Vær også opmærksom på at håndtere miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljømæssigt sikker måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Effektiv udstødningsrensning

Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger udstødningsudslippet langt under gældende normer.

Ren luft i kabinen

Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.

Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS)*, sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.

Systemet renser luften i kabinen for forurening som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk ozon. Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres. En sådan situation kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.

IAQS er en del af Clean Zone Interior Package (CZIP)*, der også omfatter en funktion, som gør, at ventilatoren starter, når bilen låses op med fjernbetjeningen.

Interiør

De materialer, der anvendes i interiøret i en Volvo, er nøje udvalgt og testet med henblik på at være sunde og behagelige. Nogle af detaljerne er håndlavede, f.eks. er rattets sømme syet i hånden. Det er kontrolleret, at interiøret ikke afgiver stærke lugte eller stoffer, som kan forårsage gener, f.eks. ved høj varme eller i stærkt lys.

Volvos værksteder og miljøet

Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber du forudsætninger for lang levetid og lavt brændstofforbrug for bilen. På den måde bidrager du også til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i Volvos system. Volvo stiller krav til, hvordan værkstedslokalerne skal være udformet for at undgå spild og udslip til miljøet. Personalet på værkstederne har den viden og de værktøjer, som er nødvendige for omsorg for miljøet.

Genvinding

Da Volvo arbejder ud fra et livscyklusperspektiv, er det også vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Næsten hele bilen er genvindelig. Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.


Hjalp dette?