Symboler og meddelelser

Advarselssymboler på førerdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Advarselssymbolerne advarer føreren om, at en vigtig funktion er aktiveret, eller at der er opstået en alvorlig fejl eller en alvorlig mangel.

Advarsel

Hvis bremsevæsken ligger under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, må bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt bremsevæske på.

Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

Advarsel

Hvis bremse- og ABS-symbolerne er tændt på samme tid, er der risiko for, at bagenden skrider ud under kraftig opbremsning.

Symbol

Betydning

P5-1507 Symbol General red

Advarsel

Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på førerdisplayet. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Påmindelse om sikkerhedssele

Symbolet blinker, hvis en person på forsædet ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele af.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Airbags

Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes under kørsel, er en fejl blevet registreret i et af bilens sikkerhedssystemer. Læs meddelelsen på førerdisplayet. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

P5-1507 Symbol Brake red

Fejl i bremsesystemet

Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Henvend dig til det nærmeste autoriserede værksted for kontrol og afhjælpning af bremsevæskeniveauet.

P5-1507 Symbol Park brake

Parkeringsbremse trukket

Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket.

Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl. Læs meddelelsen på førerdisplayet.

P5-1507 Symbol Oil

Lavt olietryk

Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

P5-1507 Symbol Battery

Startbatteriet oplades ikke

Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

Påmindelse for døre, motorhjelm, bagklap og tankdækselklap

Hvis motorhjelmen, bagklappen, tankdækselklappen eller en dør ikke er lukket korrekt, tændes informations- eller advarselssymbolet og grafik på førerdisplayet.


Hjalp dette?