Parkeringsklima

Starte/slukke for forkonditionering

Opdateret 7/23/2018

Forkonditionering opvarmer eller afkøler kabinen før kørsel. Funktionen kan startes direkte fra midterdisplayet eller en mobiltelefon.

Video thumbnail

Slå til/fra fra midterdisplay

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Button preconditioning

Forkonditioneringsknappen på fanen Parkeringsklima i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Vælg fanen Parkeringsklima .

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Checkboxes seat/steering wheel heat preconditioning

Felter for elopvarmning af sæder og rat på fanen Parkeringsklima i klimavisningen.

Vælg, om elopvarmning af sæder og rat skal aktiveres ved forkonditioneringen ved at afkrydse/fjerne markeringen i felterne.

Tryk på Forbehandling.

Forkonditioneringen startes/slås fra, og knappen tændes/slukkes.

Note

Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er tilsluttet til en stikkontaktGælder for elektrisk varmer.. En ladestander, der ikke altid er aktiveret, f.eks. på grund af en timer, kan medføre tab af funktion for forkonditioneringen.

Hvis bilen ikke er tilsluttet til en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig muligt at få en kort køling af kabinen ved at starte forkonditioneringen direkte.

Note

Bilens døre og ruder skal være lukkede under forkonditioneringen af kabinen.

Advarsel

Brug ikke forkonditioneringGælder for brændstofdrevet varmer.:

  • Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes udstødningsgas, hvis varmeren starter.
  • På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, højt græs, træmel og lign. kan antændes.
  • Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre hjulkasse forhindre varmerens aftræk.

Husk, at forkonditioneringen kan startes af en timer, der er indstillet lang tid i forvejen.

Starte fra app*

Start af forkonditioneringen og information om valgte indstillinger, kan styres fra en enhed, der har Volvo On Call*-appen. Forkonditioneringen opvarmer eller afkøler kabinen (med bilens airconditionanlæg) til komforttemperatur.

Kabinen kan også forkonditioneres med funktionen fjernstart af motor (Engine Remote Start - ERS)Nogle bilmodeller og markeder. via Volvo On Call*-appen.


Hjalp dette?