Instruktionsvejledning og support

Navigere i den digitale instruktionsvejledning

Opdateret 7/23/2018

Den digitale instruktionsvejledning kan nås fra midterdisplayet i bilen. Indholdet er søgbart, og det er nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.

P5-1617-Settings pane-OM-highlighted

Den digitale instruktionsvejledning kan nås fra topvisningen.

Åbn den digitale instruktionsvejledning

Den digitale instruktionsvejledning åbnes ved at trække topvisningen på midterdisplayet ned og trykke på Instruktionsbog.

Der er en række valgmuligheder for at finde oplysninger i digitale instruktionsvejledning. For at komme til instruktionsvejledningens menu, tryk på i den øverste liste i instruktionsvejledningen.

Søge ved hjælp af kategorier

P5-1617-OM onboard-category symbol-category

Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i hovedkategorier og underkategorier. Den samme artikel kan forekomme i flere relevante kategorier for lettere at kunne findes.

Tryk på , og vælg derefter Kategorier.

Hovedkategorierne vises på en liste.

Tryk på en hovedkategori ().

Der vises en liste med underkategorier () og artikler ().

Tryk på en artikel for at åbne. Man kommer tilbage ved at trykke på bagud-pilen.

Hotspots for eksteriør og interiør

P5-1617-OM onboard-category symbol-exterior P5-1617-OM onboard-category symbol-interior

Udvendige og indvendige oversigtsbilleder af bilen. De forskellige dele er identificeret med hotspots, der fører videre til artikler om de respektive dele af bilen.

Tryk på , og vælg derefter Eksteriør/Interiør.

Udvendige/indvendige billeder vises med såkaldte hotspots markeret. Hotspottene fører til artikler om den respektive del af bilen. Stryg vandret hen over skærmen for at rulle gennem billederne.

Tryk på et hotspot.

Titlen på en artikel om området vises.

Tryk på titlen for at åbne artiklen. Man kommer tilbage ved at trykke på bagud-pilen.

Lær de mest almindelige funktioner i bilen at kende med Quick Guide

P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide

Fører til en side med links til en række artikler, der kan være meget nyttige at læse for at lære bilens hyppigst anvendte funktioner at kende. Artiklerne kan også nås via kategorier, men er samlet her for hurtig adgang. Tryk på en artikel for at læse den i sin helhed.

Favoritter

P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites

Her er de artikler, der er gemt som favoritter. Tryk på en artikel for at læse den i sin helhed.

Gemme/slette artikler som favoritter

Gem en artikel som favorit ved at trykke på øverst til højre, når en artikel er åben. Når en artikel er blevet gemt som en favorit er stjernen udfyldt: .

For at fjerne en artikel som favorit skal du trykke på stjernen igen i den aktuelle artikel.

Video

P5-1617-OM onboard-symbol-video

Fører til korte instruktionsfilm for forskellige funktioner i bilen.

Information

P5-1617-OM onboard-category symbol-information

Tryk på symbolet for at få oplyst, hvilken version af instruktionsvejledningen der er tilgængelig i bilen, samt andre nyttige oplysninger.

Startside

P5-1617-OM onboard-category symbol-start

Tryk på symbolet for at komme tilbage til instruktionsvejledningens startside.

Brug af søgefunktionen

Tryk på i instruktionsvejledningens topmenu. Et tastatur bliver synligt på den nederste del af skærmen.

Indtast et søgeord, f.eks. "sikkerhedssele".

Forslag til artikler og kategorier vises, efterhånden som der indtastes bogstaver.

Tryk på artiklen/kategorien for at komme til den.


Hjalp dette?