Fjernbetjening

Aftageligt nøgleblad

Opdateret 7/23/2018

Fjernbetjeningen indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere en række funktioner og udføre bestemte handlinger.

Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales at bestille nye nøgleblade.

Nøglebladets anvendelsesområder

Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad kan:

  • venstre

    Dette gælder, uanset om bilen er venstre- eller højrestyret.

    førerdør åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen.
  • alle døre nødlåses, se afsnittet "Låse/låse op med aftageligt nøgleblad".
  • bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se afsnittet "Børnesikkerhedslås".

Fjernbetjeningen uden knapperMedfølger biler med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*). (Key Tag) har ikke et aftageligt nøgleblad. Om nødvendigt skal du bruge den almindelige fjernbetjenings aftagelige nøgleblad.

Løsne nøglebladet

16w17 - SPA - Remove key blade - 1

Hold fjernbetjeningen med forsiden synlig, og Volvos logo vendt lige. Skyd knappen ved nøgleringen for neden mod højre. Før forsidens dæksel et par millimeter opad.

Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

16w17 - SPA - Remove key blade - 2

Løsn nøglebladet ved at vippe det op.

P5-1646-x90-close remote key cover step 3

Sæt nøglebladet tilbage på dets plads i fjernbetjeningen efter brug.

Sæt dækslet på plads ved at trykke det ned, indtil der lyder et klik.

Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast.


Hjalp dette?