Fjernbetjening

Fjernbetjeningens rækkevidde

Opdateret 7/23/2018

For at fjernbetjeningen kan fungere korrekt, skal den befinde sig inden for en vis afstand fra bilen.

Ved manuel brug

Fjernbetjeningens funktioner for f.eks. låsning og oplåsning, som aktiveres med tryk på eller , har en rækkevidde, der strækker sig ca. 20 meter fra bilen.

Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap - gå tættere på og prøv igen.

Ved nøglefri brug

Gælder kun for biler med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*).

P5-1507 Remote key range

Det markerede område på illustrationen viser områder, der dækkes af systemets antenner.

Nøglefri brug kræver, at en fjernbetjening eller den knapfri nøgle (Key Tag) befinder sig i et halvcirkelformet område med en radius på ca. 1,5 meter på begge langsider og ca. 1 meter fra bagklappen.

Note

Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign. Bilen kan altid låses/låses op med nøglebladet.

Hvis fjernbetjeningen fjernes fra bilen

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Hvis fjernbetjeningen fjernes fra bilen, mens motoren er i gang, vises advarselsmeddelelsen Bilnøgle ikke fundetFjernet fra bil på førerdisplayet, samtidig med at der høres en lydpåmindelse, når den sidste dør lukkes.

Meddelelsen slukker, når fjernbetjeningen bringes tilbage til bilen efterfulgt af et tryk på højre ratknappers O-knap, eller når den sidste dør lukkes igen.


Hjalp dette?