Fjernbetjening

Udskiftning af batteri i fjernbetjening

Opdateret 7/23/2018

Batteriet i fjernbetjeningen skal udskiftes, når det er afladet.

Note

Alle batterier har en begrænset levetid og skal udskiftes med tiden (gælder ikke for Key Tag). Batteriets levetid varierer afhængigt af, hvor ofte køretøjet/fjernbetjeningen bruges.

Batteriet til fjernbetjeningen skal udskiftes, hvis:

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

informationssymbolet tændes, og meddelelsen Bilnøgle batteri lavtSe instruktionsbog vises på førerdisplayet.

og/eller

  • hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på signaler fra fjernbetjeningen inden for 20 meter fra bilen.

Note

Forsøg altid at gå tættere på bilen, og prøv igen for at låse op.

Batteriet i fjernbetjeningen uden knapperDenne fjernbetjening medfølger biler med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*). (Key Tag) kan ikke udskiftes. En ny fjernbetjening kan bestilles hos et autoriseret Volvo-værksted.

Vigtigt

En opbrugt Key Tag skal indsendes til et autoriseret Volvo-værksted. Fjernbetjeningen skal slettes fra bilen, da den stadig kan bruges til at starte bilen via back-up-start.

Åbning og udskiftning

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Hold fjernbetjeningen med forsiden synlig, og Volvos logo vendt lige. Skyd knappen ved nøgleringen for neden mod højre. Skyd forsidens dæksel et par millimeter opad.

Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Før knappen til side, og skyd baksidens dæksel nogle millimeter opad.

Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Brug f.eks. en skruetrækker til at dreje batteridækslet mod uret, så markeringerne mødes ved teksten OPEN.

Løft forsigtigt batteridækslet ved at trykke f.eks. et søm ned i fordybningen.

Lirk derefter batteridækslet opad.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Batteriets (+) -side ligger opad. Lirk derefter forsigtigt batteriet løs som vist på illustrationen.

Vigtigt

Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da det forringer deres funktion.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Indsæt et nyt batteri med (+) siden opad. Undgå at berøre fjernbetjeningens batterikontakter med fingrene.

Placer batteriet med kanten ned i holderen. Skyd derefter batteriet fremad, så det låses fast under de to plastspærrer.

Tryk derefter batteriet nedad, så det låses fast under den øverste sorte plastspærre.

Note

Brug batterier med betegnelsen CR2032, 3 V.

Note

Volvo anbefaler, at batterier der skal anvendes i fjernbetjeningen, opfylder UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Batterier, der er monteret på fabrikken eller udskiftet af et autoriseret Volvo-værksted, opfylder ovennævnte kriterium.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Sæt batteridækslet på igen, og drej dets markering med uret til teksten CLOSE.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Sæt bagsidens dæksel på igen, og tryk det ned, indtil der høres et klik.

Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast i den korrekte position.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Drej fjernbetjeningen, og sæt forsidens dæksel på plads igen ved at trykke det nedad, indtil der høres et klik.

Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast.

Vigtigt

Sørg for, at brugte batterier håndteres på en måde, som skåner miljøet.


Hjalp dette?