Medieafspiller

Afspille medier

Opdateret 7/23/2018

Medieafspilleren styres fra midterdisplayet. Flere funktioner kan også styres fra knapperne til højre på ratten eller med stemmestyring.

I medieafspilleren betjenes radioen, hvilket er beskrevet i et særskilt afsnit.

Starte mediekilde

P5–1546–App pane-Media apps

CD*

Indsæt en CD.

Åbn appen Cd fra appvisningen.

Vælg, hvad der skal afspilles.

Afspilningen begynder.

USB-hukommelse

Indsæt USB-hukommelsen.

Åbn appen USB fra appvisningen.

Vælg, hvad der skal afspilles.

Afspilningen begynder.

Mp3-afspiller og iPod®

Note

For at starte afspilning fra iPod skal iPod-appen bruges (ikke USB).

Når iPod bruges som lydkilde, har bilens lyd- og mediesystem en menustruktur, der ligner iPod-afspillerens egen menustruktur.

Tilslut mediekilde.

Start afspilning i den tilsluttede mediekilde.

Åbn appen (iPod, USB, AUX) fra appvisningen.

Afspilningen begynder.

Bluetooth-tilsluttet enhed

Aktiver Bluetooth i mediekilden.

Tilslut mediekilde.

Start afspilning i den tilsluttede mediekilde.

Åbn appen Bluetooth fra appvisningen.

Afspilningen begynder.

Internetmedier

Forbind bilen.

Åbn appen fra appvisningen.

Afspilningen begynder.

Video

Tilslut mediekilde.

Åbn appen USB fra appvisningen.

Tryk på titlen på det, der ønskes afspillet.

Afspilningen begynder.

Apple CarPlay

Apple CarPlay beskrives i et separat afsnit.

Styre og skifte medier

P5–1507–Voice control symbol

Medieafspilleren kan betjenes med stemmestyring, knapperne på rattet eller midterdisplayet.

P5–1507–Media-Play

Lydstyrke: Drej hjulet under midterdisplayet eller tryk på til højre på rattet for at hæve eller sænke lydniveauet.

Afspil/pause: Tryk på billedet, der hører til den afspillede sang, på knappen under midterdisplayet, eller på på knapperne til højre på rattet.

Skifte spor/sang: Tryk på det ønskede spor på midterdisplayet, tryk på under midterdisplayet, eller på knapperne til højre på rattet.

Spole/flytte: Tryk på tidsaksen på midterdisplayet og træk sidelæns, eller tryk og hold på under midterdisplayet, eller på knapperne til højre på rattet.

Skifte medie: Vælg under Seneste kilder i appen, i appvisningen tryk på den ønskede app, eller vælg med knapperne til højre på rattet via appmenuen ..

Bibliotek – Tryk på knappen for at afspille fra biblioteket.

Bland – Tryk på knappen for at blande afspilningsrækkefølgen.

Tilsv. – Tryk på knappen for ved hjælp af Gracenote at søge efter lignende musik på USB-enheder og oprette en afspilningsliste ud fra det. Afspilningslisten kan maksimalt indeholde 50 sange.

Skift enhed – Tryk på knappen for at skifte mellem USB-enheder, når flere er tilsluttet.

Indstillinger for video

Med videoafspilleren i fuldskærmstilstand eller ved at åbne topvisningen og trykke på IndstillingerVideo kan følgende justeres: Primært standardsprog for lyd, Undertekst og Prim. standardsprog f. undertekst.

Afspille DivX®

Denne DivX Certified® enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) -film.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på VideoDivX® VOD, og hent registreringskoden.

Gå til vod.divx.com for mere information og for at fuldføre registreringen.


Hjalp dette?