Alkolås

Forbikobling af alkolås*

Opdateret 7/23/2018

I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen, så bilen kan køres.

For deaktivering via den relevante alkolås, se den tilhørende vejledning.

Aktivere forbikoblingsfunktion (Bypass)

Note

Al aktivering med omgåelse (Bypass) logges og lagres i en hukommelse i alkolåsens styreenhed. Det er ikke muligt at fortryde en omgåelse.

Meddelelsen Pust i alkolåsOmgå i stedet? fremkommer på skærmen:

Vælg forbikobling med et tryk på højre ratknappers O-knap.

Alkolåsen er nu forbikoblet, og bilen kan startes.

Ved installering af alkolås vælges antallet af forbikoblinger, som det skal være muligt at udføre, inden der kræves service.


Hjalp dette?