Gearkasse

Gearpositioner for automatisk gearkasse

Opdateret 7/23/2018

Med automatgearkasse vælger systemet gear, så kørslen bliver optimal. Gearkassen har også en manuel gearposition.

Gearpositioner på førerdisplayet

P5-1519-XC90-Hybrid gear shifter with gear shift modes

Førerdisplayet viser gearvælgerens position:

P, R, N, D eller B.

Ved manuelt skifte vises også, hvilket gear der anvendes (1 - 8).

Gearskift

Gearvælgeren er af Shift-by-wire-typen, hvor skift sker elektronisk i stedet for mekanisk. Det betyder nemmere gearskift og mere distinkte gearpositioner.

Skift gearposition ved at trykke den fjederbelastede gearvælger fremad eller bagud.

P5-1519-xc90 hybrid - gear shift to RND

Gearpositioner

Parkeringsposition – P

P5-1519-XC90 Hybrid -gear shift to P

Parkeringspositionen aktiveres med P-knappen, der er placeret ved siden af gearvælgeren.

Vælg position P, når bilen er parkeret, eller når motoren skal startes. Bilen skal holde stille, når parkeringspositionen vælges.

For at vælge en anden gearposition, når parkeringspositionen er valgt, skal bremsepedalen være trådt ned og tændingspositionen være II.

I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret. Aktiver først parkeringsbremsen, hvis bilen er parkeret.

Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et skrånende underlag. Et valgt gear eller P i automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen stille i alle situationer.

Note

Gearvælgeren skal stå i P-position, for at det skal være muligt at låse bilen og aktivere dens alarmer.

Hjælpefunktioner:

Systemet vil automatisk skifte til position P:

  • hvis bilen slås fra i position D eller R.
  • hvis føreren løsner sikkerhedsselen og åbner førerdøren, når motoren er i gang og gearvælgeren er i en anden position end P.

Bakgear – R

Vælg position R for at bakke. Bilen skal holde stille, når bakgear vælges.

Neutral position – N

Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen holder stille med gearvælgeren i N-position.

For at kunne skifte fra neutral position til en anden gearposition skal bremsepedalen være trådt ned og tændingspositionen være II.

Køretilstand – D

D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk, alt efter gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille, når der skiftes fra position R til position D.

Bremseposition - B

B kan vælges når som helst under kørsel. I position B elmotorbremser bilen, når speederen slippes, samtidig med at hybridbatteriet oplades. Det giver flere muligheder for genopladning af hybridbatteriet, når opladningen finder sted, selv uden at føreren anvender bremsepedalen.

P5-1519-XC90 Hybrid gear shift B-mode in DIM

Position B på førerdisplayet.

Fra B er det muligt at skifte ned til lavere gear manuelt. Førerdisplayet viser, hvilket gear (1 - 8), der anvendes.

  • Tryk gearvælgeren bagud en gang for at skifte ned til det nærmeste lavere gear.
  • Tryk gearvælgeren bagud en gang til for at skifte yderligere ned.

For at kunne skifte manuelt til et højere gear, kræves det, at bilen er udstyret med ratpadler*.

  • Tryk gearvælgeren fremad for at vende tilbage til position D.

For at undgå ryk og motorstop skifter gearkassen automatisk ned, hvis farten sættes mere ned, end hvad der er passende for det valgte gear.

Kickdown

Når speederen trædes helt i bund (forbi den normale stilling for fuld gas), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.

Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.

Kickdown bruges, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.

Sikkerhedsfunktion

For at forhindre overdrejning af motoren er gearkassens styreprogram forsynet med nedgearingsbeskyttelse.

Gearkassen tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal, sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle gear.

Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin ad gangen alt efter motorens omdrejningstal. Bilen skifter op, når motoren når sit max. omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.


Hjalp dette?