Køretilstande

Køretilstande

Opdateret 7/23/2018

Valget af køretilstand påvirker bilens køreegenskaber for at forbedre køreoplevelsen og lette ved kørsel i særlige situationer.

Video thumbnail

Med køretilstandene kan du hurtigt få adgang til bilens mange funktioner og indstillinger ved forskellige kørselsbehov. Følgende systemer tilpasses for at opnå de bedst mulige køreegenskaber i den respektive køretilstand:

 • Styring
 • Motor/gearkasse/firehjulstræk
 • Bremser
 • Luftaffjedring og støddæmpning
 • Førerdisplay
 • Klimaindstillinger

Vælg den køretilstand, der passer bedst til de aktuelle kørselsforhold. Vær opmærksom på, at alle køretilstande ikke kan vælges i alle situationer.

Vælge køretilstand

P5-1507-drive mode scroll wheel

Tryk på køretilstand-knappen DRIVE MODE.

En pop op-menu åbnes på midterdisplayet.

Rul hjulet op eller ned, indtil den ønskede køretilstand er markeret.

Tryk på køretilstand-knappen eller direkte på touchskærmen for at bekræfte valget.

Den valgte køretilstand angives på førerdisplayet.

Når en køretilstand ikke kan vælges, vises en meddelelse, f.eks.:

 • Kan ikke vælges pga. gear i manuel
 • Kan ikke vælges pga lavt batteriniveau
 • Kan ikke vælges pga lav temperatur
 • Kan ikke vælges pga begrænsninger
 • Kan ikke vælges pga. for høj hastighed.

Køretilstande der kan vælges

Advarsel

Husk, at der ikke kommer nogen motorlyd fra bilen, når den kun drives af elmotoren. Derfor kan det være svært for børn, fodgængere, cyklister og dyr at være opmærksomme bilen. Dette gælder især ved lave hastigheder, f.eks. på parkeringspladser.

Advarsel

Lad ikke bilen stå i et uventileret rum med aktiveret køretilstand og slukket brændstofmotor. Motoren startes automatisk ved lavt energiniveau i hybridbatteriet, og udstødningsgasserne kan skade mennesker og dyr alvorligt.

HYBRID

 • Dette er bilens normale tilstand, hvor elmotoren og forbrændingsmotoren arbejder sammen.

Når bilen starter, er den i Hybrid-tilstand. Styresystemet bruger både el- og forbrændingsmotor – enkeltvist eller parallelt – og beregner den optimale anvendelse med hensyn til ydeevne, brændstofforbrug og komfort. Ved højere hastigheder justeres frihøjden automatisk til et lavere niveau for at reducere luftmodstanden. Evnen til at køre med elmotor alene afhænger af hybridbatteriets energiniveau og f.eks. af behovet for opvarmning/afkøling i kabinen.

Med høj effekt til rådighed er det muligt at køre kun på el. Når speederen trykkes ned, aktiveres kun elmotoren, indtil en bestemt tilstand er nået. Forbrændingsmotoren starter, når denne tilstand overskrides, og energiniveauet i batteriet ikke er tilstrækkeligt til at give den motoreffekt, som føreren kræver med speederen.

Ved lavt energiniveau (hybridbatteriet næsten tomt) skal batteriets energiniveau opretholdes, hvilket fører til, at forbrændingsmotoren starter oftere. Oplad hybridbatteriet fra en 230 V-kontakt med ladekablet, eller aktivér Charge i funktionsvisningen for at genoprette evnen til at køre på elektricitet alene. Se afsnittet "Beholde eller øge hybridbatteriets opladningsgrad under kørsel".

Information på førerdisplayet

Under kørsel i Hybrid-tilstand viser førerdisplayet en hybridmåler. Viseren i hybridmåleren angiver, hvor megen energi føreren forlanger med speederen. Markeringen mellem lynet og dråben viser, hvor megen energi der er til rådighed. Læs mere om hybridsymbolerne i afsnittet "Hybridrelateret information på førerdisplayet".

P5-1646-XC90H-Hybrid gauge combustion engine on

Førerdisplayet ved fremdrift med både el- og forbrændingsmotor.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Førerdisplayet viser også, når energi føres tilbage til batteriet (regenereres) ved en let opbremsning. Mere information om regenerering findes i afsnittet "Driftsbremsen".

PURE

 • Kør bilen med elmotor, med så lavt energiforbrug som muligt og med minimale kulstofemissioner.

Køretilstanden maksimerer kørsel på hybridbatteriet. Dette medfører f.eks., at frihøjden er lavere for at mindske luftmodstanden, og at effekten af visse klimaindstillinger er reduceret for at give den længst mulige kørestrækning med eldrift alene.

Pure-tilstanden er tilgængelig, når hybridbatteriet har et tilstrækkeligt højt energiniveau. Også i Pure-tilstand starter forbrændingsmotoren, hvis energiniveauet i batteriet bliver for lavt. Forbrændingsmotoren starter også,

 • hvis hastigheden overstiger 125 km/t(78 mph)
 • hvis føreren beder om mere drivkraft, end eldriften kan give
 • ved system-/komponentbegrænsninger, f.eks. lav udetemperatur.

ECO-klima

I køretilstanden Pure aktiveres ECO-klima i kabinen automatisk for at mindske energiforbruget.

Note

Ved aktivering af køremåden Pure ændres nogle parametre i klimaanlæggets indstillinger, og nogle strømforbrugeres funktioner reduceres. Visse indstillinger kan nulstilles manuelt, men fuld funktionalitet genvindes kun ved at forlade køremåde Pure eller tilpasse køremåde Individual med fuld klimafunktionalitet.

I tilfælde af problemer med dugdannelse, tryk da på knappen for maks. defroster, som fungerer normal.

OFF ROAD

 • Maksimering af bilens trækkraft ved kørsel i vanskeligt terræn og på dårlige veje.

Køretilstanden giver en høj frihøjde, styringen er let, firehjulstrækket og funktion for kørsel ved lav hastighed med nedkørselssystem (Hill Descent Control) er aktiveret.

Køretilstanden kan kun aktiveres ved lave hastigheder, og speedometeret viser området for hastighedsgrænsen. Hvis denne hastighed overskrides, afbrydes Off Road-tilstanden, og køretilstanden AWD aktiveres i stedet.

For at kunne drive alle fire hjul, kører forbrændings- og elmotoren uafbrudt, hvilket medfører et øget brændstofforbrug.

I Off Road-tilstand har førerdisplayet et kompas mellem speedometret og omdrejningstælleren.

Note

Køretilstanden er ikke beregnet til brug på offentlig vej.

Note

Hvis bilen slukkes i OFF ROAD-tilstand, og dermed har høj frihøjde, sænkes bilen ned, når den startes næste gang.

Vigtigt

Køretilstand OFF ROAD må ikke bruges ved kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers er der risiko for beskadigelse af luftbælgene.

AWD

 • Bilens vejgreb og køreegenskaber forbedres med øget firehjulstræk.

Køretilstanden har til formål at give det bedste firehjulstræk i glat føre og bedre køreegenskaber. Den har også en stabiliserende virkning ved højere hastigheder, f.eks. ved kørsel med en tungere påhængsvogn eller ved bugsering.

Både forbrændingsmotoren og elmotoren er tilkoblet for at kunne trække alle fire hjul, hvilket medfører et større brændstofforbrug.

I bilens øvrige køretilstande tilpasses behovet for firehjulstræk automatisk efter underlaget, ligesom elmotoren tilkobles eller forbrændingsmotoren startes efter behov.

POWER

 • Power-tilstanden bevirker, at bilen får mere sporty egenskaber og en hurtigere reaktion ved gasgivning.

Køretilstanden maksimerer den kombinerede effekt af forbrændings- og elmotor, ved at bilen drives med både for- og baghjul. Gearskift foregår hurtigere og mere distinkt, ligesom gearkassen prioriterer gear med større trækkraft. Styreresponsen er hurtigere, dæmpningen er hårdere og en lavere frihøjde gør, at karosseriet følger kørebanen for at mindske krængning i sving.

Både forbrændingsmotoren og elmotoren er tilkoblet for at kunne trække alle fire hjul, hvilket medfører et større brændstofforbrug.

INDIVIDUAL

 • Tilpas en køretilstand, der passer til individuelle præferencer.

Vælg en køretilstand at udgå fra, og juster derefter indstillingerne efter de ønskede køreegenskaber. Disse indstillinger gemmes i en separat førerprofil.

Individuel køretilstand er kun tilgængelig, hvis den først er aktiveret på midterdisplayet.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på My CarIndividuel køremåde, og marker Individuel kørefunktion.

Ved Forudindstil vælg en køretilstand at udgå fra: Pure, Hybrid eller Power.

Mulige justeringer gælder indstillinger for:

 • Førerdisplay
 • Styrekraft
 • Specifikationer for drivline
 • Bremseegenskaber
 • Affjedringsregulering
 • ECO aircondition.

Start og stop af forbrændingsmotor

Et avanceret styresystem afgør, i hvilket omfang bilen køres på forbrændingsmotor, elmotor eller begge samtidigt.

Den primære funktion er at udnytte de forskellige motorer og den tilgængelige energi i hybridbatteriet så effektivt som muligt, med hensyn til forskellige køretilstandes egenskaber og førerens anmodning om effekt gennem speederen.

Der er også tilfælde, hvor midlertidige begrænsninger i systemet eller lovbestemte funktioner til opretholdelse af et lavt samlet emissionsniveau for bilen kan gøre, at forbrændingsmotoren bruges i videre udstrækning.


Hjalp dette?