Opladning af hybridbatteri

Forberedelse til opladning af hybridbatteriet

Opdateret 7/23/2018

Inden opladning af bilens hybridbatteri kan påbegyndes, skal der laves en række forberedelser.

Advarsel

 • Opladning af hybridbatteriet må kun ske med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med lokale og nationale anbefalinger for hybridopladning fra 230 V-stik/stikkontakt.
 • Opladning af hybridbatteriet må kun ske fra godkendte, jordede 230 V-kontakter

  Eller tilsvarende kontakt med en anden spænding, afhængigt af markedet.

  eller fra ladestation med en løs ladeledning (Mode 3) leveret af Volvo.
 • Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
 • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.
 • Brug aldrig et forlængerkabel.
 • Brug aldrig adapter.

  Advarsel

  Udskiftning af hybridbatteri må kun udføres på værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

  Før opladning

  Vigtigt

  • Ladekablet og dets tilhørende dele bør ikke oversprøjtes eller nedsænkes i vand.
  • Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere eller afbryde opladningen af hybridbatteriet.

  Vigtigt

  • Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør kontakten kontrolleres af en fagmand.
  • Hvis stikkontakten har en ukendt strømstyrke, anvendes det laveste niveau på kontrolenheden.

  På ladekablets kontrolenhed vælges den ønskede ladestrøm 6-16 ADen maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.. Ved leveringen er den lavest mulige ladestrøm forudindstillet.

  Åbne/lukke klappen til ladestikket

  P5-1519-XC90H-Laddningslucka

  Lås først bilen op med fjernbetjeningen.

  Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.

  Åbn klappen.

  Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det i holderen på klappens inderside. Sørg for, at dækslets gummistrop er buet nedad for at forhindre, at dækslet løsner sig fra holderen.

  Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.

  Note

  Da klappen er låst under kørsel, skal bilen låses op igen, for at klappen kan åbnes.


  Hjalp dette?