Opladning af hybridbatteri

Indikation af status i ladekablets kontrolenhed

Opdateret 7/23/2018

Ved opladning af bilens hybridbatteri vises forskellige indikatorer på ladekablets kontrolenhed den aktuelle status under igangværende og efter afsluttet opladning.

P5-1519-XC90 Hybrid-Control module hybrid cable

Kontrolenhedens indikatorer og betjeningsknapper.

Kontrolenhedens indikatorer

Status

Betydning

Anbefalet handling

Indikatoren for ladestrømmen (1) er slukket. Bilsymbolet (4) lyser konstant grønt.

Standby

 • Ladekablet er tilsluttet til bilen.
 • Opladning er mulig, men er endnu ikke blevet aktiveret af elektronikken i bilen.

Vent, indtil batteriet er fuldt opladet.

Det aktuelle strømforbrug vises med en grøn indikator (1). Bilsymbolet (4) lyser konstant grønt.

Opladning i gang.

 • Bilens elektronik har påbegyndt opladning.
 • Opladning i gang.

Vent, indtil batteriet er fuldt opladet.

Indikatoren for ladestrømmen (1) er slukket. Bilsymbolet (4) blinker rødt.

Opladning er ikke mulig.

 • Der er en kommunikationsfejl mellem kontrolenheden og bilen.
 • Bilelektronikkens ventilation er ikke tilstrækkelig, ikke aktiveret eller defekt.
 1. Kontroller alle forbindelser, eller brug en anden 230 V-kontakt.
 2. Start batteriopladning om igen.

Bilsymbolet (4) lyser konstant rødt.

Opladning er ikke mulig.

 • Fejlstrømsafbryderen på ladekablet er udløst.
 1. Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
 2. Fejlstrømsafbryderen nulstilles, og enheden genstartes.

Indikatoren for ladestrøm (1) og hussymbolet (2) blinker rødt.

Opladning er ikke mulig.

Temperaturovervågning er aktiveret for 230 V-kontakten.

Start opladning på ny. Hvis problemet fortsætter, kontaktes en fagkyndig.


Hjalp dette?