Opladning af hybridbatteri

Start opladning af hybridbatteriet

Opdateret 7/23/2018

Bilens hybridbatteri oplades med et ladekabel mellem bilen og en 230 V-kontaktSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet..

Video thumbnail

Vigtigt

Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for lynnedslag.

Note

Volvo anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.

Tag ladekablet ud af opbevaringsrummet under lastgulvet. Bemærk, at bilen skal være slukket inden opladning.

P5-1519-XC90 Hybrid-Plug in cable to house

Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt. Brug aldrig forlængerledning.

Indstil den korrekte ladestrøm (for den aktuelle 230 V-kontakt) på kontrolenheden.

P5-1519-XC90 Hybrid-Plug in cable to car

Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget fast helt ind i bilens kontakt.

P5-1519-XC90 Hybrid-Adjustment of the charging cover

Klem ladehåndtagets beskyttelsesdæksel fast som vist på illustrationen.

Vigtigt

For at undgå skader på lakken, f.eks. ved kraftig vind, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel placeres, så det ikke rører ved bilen.

Ladekablets ladehåndtag spærres/låses fast, og opladning starter inden for ca. fem sekunder. Når opladningen er begyndt, blinker LED-lampen i ladestikket grønt. Førerdisplayet viser den resterende anslåede opladningstid, eller hvis opladningen ikke fungerer korrekt. Læs mere i afsnittet "Status for opladning".

Batteriopladning kan afbrydes midlertidigt, hvis bilen låses op:

  • og døren åbnes – opladning starter igen efter et par minutter.
  • uden at døren åbnes. Bilen låses igen automatisk. Opladning starter igen efter 1 minut.

Note

Status for opladning vises på blandt andet førerdisplayet. Hvis den ikke anvendes i et stykke tid, slukkes den. Aktiver displayet igen ved enten at

  • træde ned på bremsepedalen,
  • åbne en af dørene eller
  • sætte bilen i tændingsposition I ved at dreje startknappen til START og slippe den.

Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-kontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-kontakten kan beskadiges.

Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

Ved opladning kan kondensvand fra aircondition dryppe under bilen. Det er normalt og sker på grund af afkøling af hybridbatteriet.


Hjalp dette?