Opladning af hybridbatteri

Status for opladning

Opdateret 7/23/2018

Ladestatus vises bl.a. i en LED-lampe i bilens ladestik og på førerdisplayet.

Indikation i ladestikkets LED-lys

P5-1519-XC90 Hybrid-LED indicators for charging

LED-lysets placering i bilens ladestik.

LED-lyset viser den aktuelle status under igangværende opladning. Hvis LED-lampen ikke lyser, bør det kontrolleres, at kablet er placeret rigtigt i vægkontakten og kontakten i bilen. Den hvide, røde eller gule lampe aktiveres, når kabinebelysningen tændes. De forbliver tændt et stykke tid efter, at kabinebelysningen er slukket.

LED-lyset lyser

Betydning

Hvid

LED-lys.

Gult

VentetilstandF.eks. efter at en dør er blevet åbnet, eller hvis ladekablets dæksel ikke er låst. - venter på, at opladning skal starte.

Blinker grønt

Opladning i gangJo langsommere blink, desto nærmere på fuldt opladet..

Grønt

Opladning klarSlukkes efter et stykke tid..

Rødt

Der er opstået en fejl.

Status for opladning på førerdisplayet

På førerdisplayet vises status for opladningen med både billede og tekst. Informationen vises, så længe førerdisplayet er i gang.

Note

Status for opladning vises på blandt andet førerdisplayet. Hvis den ikke anvendes i et stykke tid, slukkes den. Aktiver displayet igen ved enten at

  • træde ned på bremsepedalen,
  • åbne en af dørene eller
  • sætte bilen i tændingsposition I ved at dreje startknappen til START og slippe den.

Billede

Meddelelse / besked

Betydning

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - battery charging

Fuldt opladet ved : [Tid] vises sammen med en animation med blåt pulserende lys gennem ladekablet.

Opladning er i gang, og en omtrentlig tid for, hvornår batteriet forventes at være fuldt opladet, vises.

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - battery fully charged

Teksten Opladning fuldført vises. Et billede over bilen vises med en LED-indikator ved ladestikket, der lyser grønt.

Batteriet er fuldt opladet.

P5-15w19-XC90H - Image in DIM - Charging warning

Teksten Ladefejl vises. LED-indikatoren ved ladestikket lyser rødt.

Der er opstået en fejl. Kontroller tilslutningen af ladekablet til bilens ladestik og til 230 V-kontaktenSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet..


Hjalp dette?