Start og kørsel

Start af motor

Opdateret 7/23/2018

Bilen startes ved hjælp af fjernbetjeningen og startknappen i midterkonsollen.

Video thumbnail
P5-1507-Start/switch off engine

Startknappen i midterkonsollen.

Fjernbetjeningen bruges ikke fysisk ved start af bilen, fordi bilen er udstyret med support for nøglefri start (Passive Start).

Sådan startes bilen:

Fjernbetjeningen skal være i bilen. For biler med Passive Start skal fjernbetjeningen befinde sig i den forreste del af kabinen. Med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*) er det tilstrækkeligt, at fjernbetjeningen befinder sig et sted i bilen.

På en bil med automatgear skal gearposition P eller N være valgt. Hvis bilen har manuelt gear, skal gearstangen stå i frigear og koblingspedalen eller bremsepedalen være trådt ned.

Træd bremsepedalen helt nedHvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at dreje startknappen mod START for at starte motoren..

Drej startknappen til START, og slip knappen. Knappen vender automatisk tilbage til udgangspositionen.

Ved motorstart arbejder startmotoren, indtil motoren starter eller indtil dens overophedningsafbryder reagerer.

Ved start under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor, og benzinmotoren forbliver slukket. Det betyder, at efter startknappen er drejet mod START, er elmotoren "startet", og bilen er køreklar. Startet bil angives ved, at førerdisplayets kontrollamper slukkes, og dets forvalgte tema tændes.

Der er imidlertid situationer, hvor benzinmotoren starter i stedet, f.eks. ved en for lav temperatur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades.

Bilen bør ikke startes med ladekablet tilsluttet, men hvis det ikke er muligt at trække det ud, eller bilen ved en fejl registrerer ladekablet, kan start af bilen forceres som følger:

Træd på bremsepedalen, og drej startknappen til START.

Teksten Fjern ladekabel for at starte fremkommer på førerdisplayet.

Drej START-knappen igen.

Teksten Ladekabel fjernet? Tryk på startknap i 7s for at starte fremkommer. Hold nu knappen mod START i 7 sekunder for at starte bilen.

P5- XC90H-1617 Backup start place in tunnel console

Backup-læserens placering i midterkonsollen.

Hvis meddelelsen Bilnøgle ikke fundet vises på førerdisplayet ved start, skal du placere fjernbetjeningen på backup-læseren i kopholderen. Gør derefter et nyt startforsøg.

Note

Når fjernbetjeningen placeres i kopholderen, skal du sikre dig, at der ikke er nogen andre bilnøgler, metalgenstande eller elektroniske apparater (f.eks. mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere eller opladere) i kopholderen. Flere fjernbetjeninger tæt sammen i kopholderen kan forstyrre hinanden.

Hvis meddelelsen Start af bilenSystemkontrol, vent. vises på førerdisplayet ved start, skal du vente indtil meddelelsen forsvinder og derefter foretage et nyt startforsøg.

Vigtigt

Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg - vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.

Note

Bilen kan ikke startes, hvis hybridbatteriet er afladet.

Advarsel

Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen under kørsel.

Advarsel

Tag altid fjernbetjeningen med ud af bilen, når bilen forlades, og sørg for, at bilens elsystem er i tændingsposition 0, især hvis der er børn i bilen.

Note

Ved koldstart kan omdrejningstallet ved tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.


Hjalp dette?