Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Opdateret 7/23/2018

Cross Traffic Alert (CTA) er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod krydsende trafik, når bilen bakkes. CTA er et supplement til Blind Spot Information (BLIS).

Principper for CTA.

Principper for CTA.

CTA supplerer BLIS-funktionen ved under bakning at kunne se krydsende trafik fra siden, f.eks. når bilen bakkes ud fra en parkeringsplads.

CTA er konstrueret til primært at registrere køretøjer. I gunstige tilfælde kan også små genstande som cykler og fodgængere registreres.

CTA er kun aktiv, hvis bilen ruller bagud, eller hvis gearkassens bakgear er valgt.

Hvis CTA har registreret, at noget nærmer sig fra siden, angives det med:

  • et akustisk signal. Lyden høres i venstre eller højre højttaler, afhængigt af hvilken retning genstanden nærmer sig fra.
  • et tændt ikon på skærmens PAS-grafik.
  • et ikon i parkeringskameraets topvisning.

Advarsel

CTA er et supplerende hjælpemiddel, det fungerer ikke i alle situationer.

CTA er ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle.

CTA kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed - det påligger altid føreren at bakke på en trafiksikker måde.


Hjalp dette?