Brændstofpåfyldning

Åbne/lukke tankdækselklappen og fylde brændstof på

Opdateret 7/23/2018

Brændstoftanken er udstyret med et brændstofpåfyldningssystem uden dæksel.

Åbne/lukke tankdækselklappen

Bilen skal være låst op, for at tankdækselklappen kan åbnes.

På førerdisplayet angiver pilen ved siden af tanksymbolet, på hvilken side af bilen tankdækselklappen er placeret.

Åbn tankdækselklappen med et let tryk på den bageste del af klappen.

Efter afsluttet tankning skal klappen lukkes med et let tryk.

Påfyldning med brændstofpumpe

Påfyldning af brændstof gøres som følger.

Åbn tankdækselklappen.

Sæt pumpens mundstykke i åbningen til brændstofpåfyldning. Sørg for at sætte mundstykket helt ind i påfyldningsrøret. Påfyldningsrøret består af to dæksler, der kan åbnes, og mundstykket skal føres forbi begge dæksler inden brændstofpåfyldning påbegyndes.

Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens dyse slår fra første gang.

Tanken er fyldt.

Note

En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.

Påfyldning med reservedunk

Gælder kun for biler med dieselmotor.

Ved påfyldning med reservedunk anvendes tragten, som ligger under gulvlemmen i bagagerummet.

Åbn tankdækselklappen.

Sæt tragten ind i åbningen til brændstofpåfyldning. Sørg for at sætte tragten forsvarligt ind i påfyldningsrøret, så det føres forbi rørets to dæksler.

Mærkat

Brug aldrig brændstofvarmeren, når bilen befinder sig på en tankstation.

Mærkat på indersiden af tankdækselklappen.

Mærkat på indersiden af tankdækselklappen.


Hjalp dette?