Omtanke for klimaet

Verdens naturlige ressourcer er begrænsede. Så vi har forpligtet os til at blive en cirkulær virksomhed inden 2040 ved at maksimere ressourceeffektiviteten på tværs af vores køretøjer, komponenter og materialer. Vi fokuserer på at eliminere affald, gøre større brug af genbrugsmateriale og at genfremstille og genbruge reservedele.

En mand, der arbejder under en hejst bil.
Anders Kärrberg, head of global sustainability hos Volvo Cars

"Hvis vi skal nå vores mål, er vi nødt til at omfavne den cirkulære økonomi."

Anders Kärrberg, direktør for global bæredygtighed

Design til cirkularitet

De fleste virksomheder (og mennesker) deltager stadig i en lineær økonomi – man tager råvarer, laver et produkt, bruger det og smider det i sidste ende ud som affald. En cirkulær økonomi maksimerer ressourcerne ved at designe produkter til holdbarhed, genbrug og genanvendelse.

Lige fra starten overvejer vi et køretøjs livscyklus, og hvordan vi maksimerer den leverede værdi i hele den tid. Når det er slut, kan demonterings- og genbrugsprocessen levere råvarer af høj kvalitet og i større mængder.

To kvinder og en mand, der sidder omkring et bord og taler om de materialer, der er på bordet.

Genbrugsmaterialer

En af vores ambitioner om cirkulær økonomi er at øge andelen af bæredygtigt genanvendte og biobaserede materialer i vores biler betydeligt inden 2025.

Ambitioner for 2025

25 %

Genanvendt eller biobaseret plast

40 %

Genanvendt aluminium

25 %

Genanvendt stål

Genanvendelse

Vores største affaldsstrøm er metal fra bilproduktion, som i 2022 udgjorde 188.000 tons og er helt genanvendt

Mange kasser gennemblødt af fedt og olie i et affaldsbortskaffelsesområde.

Vores position

Vi vil være en cirkulær virksomhed inden 2040, så vi er nødt til at overvinde nogle udfordringer. Vi ændrer vores virksomhed, vores værdikæde og vores industrielle system. Vi forpligter os til at være gennemsigtige i hele denne transformation. Vi vil handle ansvarligt, og vi vil fortsætte med at tale med interessenter i og uden for vores branche.

Du er velkommen til at læse ressourcerne herunder og lære mere om, hvad vi laver. Og selvfølgelig er du velkommen til at kontakte os, hvis du har ekspertise, som du tror vil hjælpe os på vores rejse.

Downloads

Du er velkommen til at læse nedenstående dokumenter for at få mere at vide om Volvo Cars' holdning til vigtige bæredygtighedsemner.