Omtanke for klimaet

Etisk og ansvarlig forretning

Vi vil være førende inden for etisk og ansvarlig forretningsadfærd. I hjertet betyder det, at man gør det rigtige – når man driver forretning, hvordan vi opfører os som medarbejdere og behandler vores arbejdsstyrke på, og de forventninger, vi stiller til vores forretningspartnere. Vi vil være en kraft for det gode og have en positiv indvirkning på samfundet.

En person, der taler med en medarbejder fra Volvo Cars

Vores engagement: Vi vil fremme den stærke etiske kultur i vores virksomhed.

En ny global folkestandard

At være en branchemodel for globale folkestandarder, ligestilling og arbejdsrettigheder

Ansvarlig sourcing

At stræbe efter gennemsigtighed og sporbarhed i hele vores sourcing-proces.

Etisk ledelse

Ansvarlig forretning er en grundlæggende del af vores kultur og vores måde at drive forretning på.

Finansiering med omtanke

At vælge finansieringsmuligheder, der fører til en positiv indvirkning på vores fælles miljø og samfund.

Globale mennesker.

En ny global folkestandard

The Family Bond by Volvo Cars – Lige global forældreorlov for alle.

The Family Bond by Volvo Cars er vores globale politik for betalt forældreorlov til alle køn. Med denne giver vi alle Volvo Cars-medarbejdere med mindst et års ansættelse 24 ugers forældreorlov med 80 procent af deres grundløn som standard.

Denne globale politik gælder for begge forælderroller og er velegnet til en række forskellige familietyper, da den omfatter adoptivforældre, plejeforældre og surrogatforældre samt forældre i par af samme køn.

Diversity

Mangfoldighed

Vi er globale, og det omfavner vi i vores arbejdsstyrke. Vi sælger biler i mere end 100 lande, og vi trives med at være en blanding af medarbejdere med forskellige ideer, erfaringer, baggrunde og personligheder. Vores branche ændrer sig hurtigt. Vores forretnings- og bæredygtighedsambitioner er dristige. At være åben for alle perspektiver – med forskellige og inkluderende teams for at træffe beslutninger af bedre kvalitet – er afgørende for vores løbende succes.

Bedstefar og barnebarn med en hvid Volvo xc40

50/50 kønsbalance

Vi er forpligtet til at skabe en mangfoldig arbejdsstyrke og en inklusiv kultur med en ledelse, der får det bedste frem i vores medarbejdere. Nøglen til det er at stræbe efter kønsmangfoldighed på tværs af vores virksomhed – det er alt sammen en del af vores 50/50 ambition, hvor vi arbejder os hen imod en 50/50 fordeling af kvinder og mænd i ledelsen.

Etisk sourcing

Vi er seriøse med at ville reducere vores indvirkning på planeten, og vi ved, at vores ansvar rækker ud over vores egne mure. Der skal tages højde for både hvad, hvordan og hvor med vores sourcing-aktiviteter, når vi beregner vores indvirkninger.

At stræbe efter gennemsigtighed og sporbarhed i hele vores sourcing-proces. For eksempel bruger vi Blockchain-teknologi som en del af vores engagement i ansvarlig sourcing af batterier.

Et batteri, der oplades.

Etiske batterier

Vi er forpligtet til ansvarlig indkøb af vores batterier. Som en del af denne forpligtelse er vi den første bilproducent, der bruger blockchain-teknologi i hele vores koboltforsyningskæde, så vi kan overvåge og spore den kobolt, der bruges i vores batterier.

Ansvarlig sourcing af kobolt

Ansvarlig sourcing af kobolt

Kobolt er en vigtig komponent i produktionen af batterier til elbiler. I nogle tilfælde kan udvindingen af kobolt påvirke basale menneskerettigheder. Vi bruger blockchain teknologi til at øge gennemsigtigheden og sporbarheden af vores kobolt-forsyningskæde, hvilket sikrer at oplysningerne om materialets oprindelse ikke kan gå ubemærket hen. Vi bruger adskillige processer i tæt samarbejde med vores leverandører, herunder inspektioner af minesteder og GPS-sporing, for at sikre at kobolten i vores batterier bliver ansvarligt fremskaffet.

Hvad er blockchain-teknologi?

Etisk ledelse

I 2019 blev Volvo Cars medtaget på listen World’s Most Ethical Company® fra Ethisphere Institute for tredje år i træk. Ethisphere Institute er en global leder inden for at definere og fremme standarderne for etisk forretningspraksis. Vores tidligere deltagelse i Ethisphere Institute-undersøgelsen var en del af vores løbende forbedringsinitiativer.

Hakan Samuelsson

"Ansvarlig forretning er en grundlæggende del af vores kultur og vores måde at drive forretning på."

Maria Hemberg, direktør for koncernjuridisk og corporate governance

Denne pris var en velkommen anerkendelse af vores omfattende program for overholdelse og etik, der har til formål at sikre, at vores medarbejdere og vores forretningspartnere handler ansvarligt og etisk. Volvo Cars er forpligtet til at fremme en kultur med etisk ledelse.

Rapporteringskanal

Vores program for overholdelse og etik er med til at fremme ansvarlig forretningsdrift. Det er vores guide til at forebygge og opdage forkert adfærd og afbøde juridiske og etiske risici – især inden for områderne korruption, antitrust, databeskyttelse, handelssanktioner og eksportkontrol. Vores fortrolige, sikre Fortæl os-rapporteringskanal giver medarbejdere mulighed for at rapportere enhver formodet overtrædelse af vores kodeks.

Hvid Volvo XC40

Finansiering med omtanke

Finanssamfundet har en afgørende rolle at spille for at fremskynde overgangen til en lavemissionsøkonomi. Vi vil støtte deres voksende fokus på bæredygtige investeringer. Vores grønne finansieringsramme tilpasser vores bæredygtighedsstrategi med finansieringsmuligheder, der fører til en positiv indvirkning på vores fælles miljø og samfund. Rammen er tilpasset både ICMA Green Bond Principles (GBP) og LMA Green Loan Principles (GLP).

Vi bruger provenuet til strategiske projekter inden for ren transport: Forøgelse af vores produktionskapacitet på fuldt elektriske biler og batterimontering, investeringer i Polestar og forskning og udvikling af nulemissionskøretøjer, nye elektriske drivlinjer og platformteknologi.

Politikindflydelse

Hos Volvo Cars har vi aktivt støttet politikudviklingen på tværs af en lang række emner – herunder politikker, der har til formål at fremskynde overgangen til nulemissionskøretøjer. Vi støtter aktivt drivkraften for ændringer på områder som udvikling af opladningsinfrastruktur, tilgængelighed af vedvarende energi, standardisering af betalinger, standardisering af opladningsgrænseflader, forskningsstøtte, incitamenter og beskatning samt overordnede ambitionsniveauer.

Du er velkommen til at læse mere om vores politikbidrag, og hvordan vi griber vores øvrige ansvar an i afsnittet Dokumenter nedenfor.

Dokumenter

Hensynet til andre er altafgørende, og vores strenge adfærdskodeks sikrer, at vi driver forretning på en etisk og ansvarlig måde.

Vores kodeks – sådan handler vi

Vores adfærdskodeks styrer vores handlinger.

Adfærdskodeks for forretningspartnere

Vi forventer, at alle vores partnere deler vores værdier.

Skattepolitik

En detaljeret beskrivelse af vores skattepolitik.

Offentlig politikindflydelse

Detaljer om Volvo Cars' bidrag til brancheforeninger.

ISO-certifikat

Certifikat for ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Position Paper om ansvarlig sourcing

Sådan arbejder vi for at sikre ansvarlig sourcing.