Omtanke for klimaet

Vi vil være førende inden for etisk og ansvarlig forretningsadfærd. I hjertet betyder det, at man gør det rigtige – når man driver forretning, hvordan vi opfører os som medarbejdere og behandler vores arbejdsstyrke på, og de forventninger, vi stiller til vores forretningspartnere. Vi vil være en kraft for det gode og have en positiv indvirkning på samfundet.

Tre personer, der snakker inde i en fabrik.

Vores engagement: Vi vil fremme den stærke etiske kultur i vores virksomhed.

En ny global folkestandard

At være en branchemodel for globale folkestandarder, ligestilling og arbejdsrettigheder

Ansvarlig sourcing

At stræbe efter gennemsigtighed og sporbarhed i hele vores sourcing-proces.

Etisk ledelse

Ansvarlig forretning er en grundlæggende del af vores kultur og vores måde at drive forretning på.

Finansiering med omtanke

At vælge finansieringsmuligheder, der fører til en positiv indvirkning på vores fælles miljø og samfund.

En mand smiler til et lille barn, der kommer ned ad en rutsjebane i et legeområde for børn.

En ny global folkestandard

The Family Bond by Volvo Cars – Lige global forældreorlov for alle.

The Family Bond by Volvo Cars er vores globale politik for betalt forældreorlov til alle køn. Med denne giver vi alle Volvo Cars-medarbejdere med mindst et års ansættelse 24 ugers forældreorlov med 80 procent af deres grundløn som standard.

Denne globale politik gælder for begge forælderroller og er velegnet til en række forskellige familietyper, da den omfatter adoptivforældre, plejeforældre og surrogatforældre samt forældre i par af samme køn.

En kvinde, der kigger til højre med et lille smil.

Mangfoldighed

Vi er globale, og det omfavner vi i vores arbejdsstyrke. Vi sælger biler i mere end 100 lande, og vi trives med at være en blanding af medarbejdere med forskellige ideer, erfaringer, baggrunde og personligheder. Vores branche ændrer sig hurtigt. Vores forretnings- og bæredygtighedsambitioner er dristige. At være åben for alle perspektiver – med forskellige og inkluderende teams for at træffe beslutninger af bedre kvalitet – er afgørende for vores løbende succes.

Mindre påvirkning af mennesker og planeten

Vi er seriøse med at ville reducere vores indvirkning på mennesker og planeten, og vi ved, at vores ansvar rækker ud over vores egne mure. Der skal tages højde for både hvad, hvordan og hvor med vores sourcing-aktiviteter, når vi beregner vores indvirkninger. Vi stræber efter gennemsigtighed og sporbarhed i hele vores forsyningskæde. For eksempel bruger vi Blockchain-teknologi som en del af vores engagement i ansvarlig sourcing af batterier.

Et batteri, der oplades.

Sporbarhed i forsyningskæder

Vi anerkender, at forsyningskæderne for de råmaterialer, der bruges til batterier, er komplekse og forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici (ESG). Etablering af sporbarhed er en forudsætning for at håndtere disse risici og opbygge ansvarlige forsyningskæder, da det giver os mulighed for at identificere leverandørerne i vores forsyningskæde og vurdere deres ESG-præstationer og fremme god praksis.

Responsible cobalt sourcin

Ansvarlig sourcing af batterier

Vi er forpligtet til ansvarlig indkøb af vores batterier. Som en del af denne forpligtelse var vi den første bilproducent, der brugte blockchain-teknologi i vores koboltforsyningskæde, så vi kunne spore den kobolt, der blev brugt i vores batterier, fra minen til bilen. Siden da har vi fortsat implementeringen af blockchain til litium og nikkel samt sporing af kulstofemissioner i batteriforsyningskæden. Derudover kører vi et revisionsprogram for at sikre, at leverandører i kobolt-, litium- og nikkelforsyningskæderne overholder relevante standarder og rammer og for at sikre løbende forbedring af vores ESG-performance i hele vores batteriforsyningskæde.

Hvad er blockchain-teknologi?

Et indvendigt billede af en Volvo-bils instrumentbræt med oplysninger vist på infotainmentsystemet i bilen.

Forest Stewardship Council-certificeret træ

For Volvo Cars er det vigtigt at reducere vores indvirkning på planeten, og vi stræber efter gennemsigtighed og sporbarhed i vores forsyningskæder. I vores EX90 bruger vi FSC-certificeret træ (FSC™ N004117) i kabinens deco-paneler. FSC viser, at produktet kommer fra ansvarlige kilder, som er miljømæssigt hensigtsmæssige, socialt fordelagtige og økonomisk bæredygtige i forvaltningen af verdens skove.

Etisk ledelse

I 2019 blev Volvo Cars medtaget på listen World’s Most Ethical Company® fra Ethisphere Institute for tredje år i træk. Ethisphere Institute er en global leder inden for at definere og fremme standarderne for etisk forretningspraksis. Vores tidligere deltagelse i Ethisphere Institute-undersøgelsen var en del af vores løbende forbedringsinitiativer.

En ældre dame med noget, der ligner en bærbar computer, der kigger til højre

"Ansvarlig forretning er en grundlæggende del af vores kultur og vores måde at drive forretning på."

Maria Hemberg, direktør for koncernjuridisk og corporate governance

Denne pris var en velkommen anerkendelse af vores omfattende program for overholdelse og etik, der har til formål at sikre, at vores medarbejdere og vores forretningspartnere handler ansvarligt og etisk. Volvo Cars er forpligtet til at fremme en kultur med etisk ledelse.

Rapporteringskanal

Vores program for overholdelse og etik er med til at fremme ansvarlig forretningsdrift. Det er vores guide til at forebygge og opdage forkert adfærd og afbøde juridiske og etiske risici – især inden for områderne korruption, antitrust, databeskyttelse, handelssanktioner og eksportkontrol. Vores fortrolige, sikre Fortæl os-rapporteringskanal giver medarbejdere mulighed for at rapportere enhver formodet overtrædelse af vores kodeks.

En mand, der betjener et eller andet system inde i en fabrik.

Finansiering med omtanke

Finanssamfundet har en afgørende rolle at spille for at fremskynde overgangen til en lavemissionsøkonomi. Vi vil støtte deres voksende fokus på bæredygtige investeringer. Vores grønne finansieringsramme tilpasser vores bæredygtighedsstrategi med finansieringsmuligheder, der fører til en positiv indvirkning på vores fælles miljø og samfund. Rammen er tilpasset både ICMA Green Bond Principles (GBP) og LMA Green Loan Principles (GLP).

Vi bruger provenuet til strategiske projekter inden for ren transport: Forøgelse af vores produktionskapacitet på fuldt elektriske biler og batterimontering, investeringer i Polestar og forskning og udvikling af nulemissionskøretøjer, nye elektriske drivlinjer og platformteknologi.

Politikindflydelse

Hos Volvo Cars har vi aktivt støttet politikudviklingen på tværs af en lang række emner – herunder politikker, der har til formål at fremskynde overgangen til nulemissionskøretøjer. Vi støtter aktivt drivkraften for ændringer på områder som udvikling af opladningsinfrastruktur, tilgængelighed af vedvarende energi, standardisering af betalinger, standardisering af opladningsgrænseflader, forskningsstøtte, incitamenter og beskatning samt overordnede ambitionsniveauer.

Du er velkommen til at læse mere om vores politikbidrag, og hvordan vi griber vores øvrige ansvar an i afsnittet Dokumenter nedenfor.