Omtanke for klimaet

Vores bæredygtighedsstrategi er fuldt integreret i vores virksomhedsstrategi og bliver ofte underkastet regulær analyse, inklusive klimarelaterede risici og muligheder.

Vi har en styringsstruktur på plads for at overvåge fremskridtene i vores bæredygtighedsstrategi, ambitioner og initiativer.

En mand, der observerer en kvinde, som arbejder på et smartboard med en stylus

Hvordan er vi organiseret?

Vores ledelsesstruktur inden for bæredygtighed stemmer overens med anbefalingerne fra TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Det betyder, at vi gennemfører hyppige bæredygtighedsvurderinger på alle ledelsesniveauer, heriblandt bestyrelsesniveauet. Det globale bæredygtighedsteam fører tilsyn med udviklingen og fremskridtene i bæredygtighedsstrategien på tværs af hele virksomheden.

Organisationen

Vores BoD sætter den strategiske retning og godkender vores strategi, herunder vores bæredygtighedsstrategi, og følger op på fremskridtene. Vores klimahandlingsplan med dens risici og muligheder drøftes på de regelmæssige BoD-møder.

EMT er ansvarlig for den overordnede styring, udførelse og implementering af bæredygtighedsstrategien og overvåger løbende fremskridt gennem adskillige KPI'er. Klimahandlingsplanen med risici og muligheder gennemgås kvartalsvis.

GST er centralt ansvarlig for den daglige styring og koordinering af bæredygtighed. Den udvikler og forfiner bæredygtighedsstrategien, leder og understøtter de strategiske initiativer og følger op på fremskridtene af vores KPI'er. Teamet indsamler også business intelligence om bæredygtighedsområder.

GFC gennemgår og validerer udvælgelsen af de støtteberettigede grønne projekter (se rapporten om grøn finansiering på side 189 i vores årsrapport) og gennemgår EU's klassificeringsrapport (se EU's klassificeringsrapport på side 184 i vores årsrapport)

Det er ledelsesteamets ansvar at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af alles daglige arbejde. De er responsgrupper for GST-medlemmerne og kan blive bedt om at sikre ressourcer og finansiering af bæredygtighedsinitiativer.

ESG-rapportering

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Volvo Cars har for første gang modtaget en bronzepris i 2021 Corporate Sustainability Assessment (CSA) af ratingudbyderen S&P Global, der er kendt for sine meget strenge bæredygtighedsvurderinger. Dette placerer Volvo Cars blandt de 10% bedst præsterende bilvirksomheder inden for miljømæssig, social og corporate governance (fra ca. 7.500 vurderede).

CDP

Vi er iblandt de kun 200 virksomheder, der opnåede en plads på CDP's Climate Change A List (fra 13.000 indsendelser) og modtog sin højeste rating. Baseret på vores CDP-resultat blev vi også anerkendt som Supplier Engagement Leader i anerkendelse af vores klimaindsats i vores forsyningskæde (top 8% i leverandørengagement).

EcoVadis

For fjerde år i træk modtog Volvo Cars den højeste rating for sin bæredygtighedspræstation fra EcoVadis, som er en førende leverandør af virksomhedsmæssige bæredygtighedsvurderinger for globale forsyningskæder. Vores Platin-status placerer os i top 1% af de 75.000 vurderede virksomheder.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Volvo Cars har for første gang modtaget en bronzepris i 2021 Corporate Sustainability Assessment (CSA) af ratingudbyderen S&P Global, der er kendt for sine meget strenge bæredygtighedsvurderinger. Dette placerer Volvo Cars blandt de 10% bedst præsterende bilvirksomheder inden for miljømæssig, social og corporate governance (fra ca. 7.500 vurderede).

Logo for S&P Global.

CDP

Vi er iblandt de kun 200 virksomheder, der opnåede en plads på CDP's Climate Change A List (fra 13.000 indsendelser) og modtog sin højeste rating. Baseret på vores CDP-resultat blev vi også anerkendt som Supplier Engagement Leader i anerkendelse af vores klimaindsats i vores forsyningskæde (top 8% i leverandørengagement).

Et logo for CDP-afsløringsindsigtshandling A-liste 2021.

EcoVadis

For fjerde år i træk modtog Volvo Cars den højeste rating for sin bæredygtighedspræstation fra EcoVadis, som er en førende leverandør af virksomhedsmæssige bæredygtighedsvurderinger for globale forsyningskæder. Vores Platin-status placerer os i top 1% af de 75.000 vurderede virksomheder.

Et logo for Ecovadis platin top 1 %.

Vores samarbejdspartnere

Vi har forpligtet os til at reducere vores påvirkning af planeten, og det vil kræve en global indsats. Samarbejde med virksomheder, organisationer og NGO'er er afgørende for at skabe forandringer og resultater i branchen. Et par eksempler:

CDP

Volvo Cars deltager i CDP Supply Chain Program og indsamler data via klimaspørgeskemaet for vores topstrategiske leverandører baseret på emissionsintensive produkter. Vi indberetter også til CDP Climate og CDP Water.

CDP

Responsible Minerals Initiative

For at støtte løbende forbedringer af arbejds- og levevilkår i håndværksmæssige og mindre minesamfund samarbejder Volvo Cars med Better Mining, som er et forsikrings- og påvirkningsprogram ledet af RCS Global Group i DRC og Rwanda.

Responsible Minerals Initiative

Responsible Business Alliance

Volvo Cars er medlem af verdens største koalition, som er dedikeret til at fremme virksomheders sociale ansvar i globale forsyningskæder.

Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Volvo Cars er et af de stiftende medlemmer af Drive Sustainability, som er et netværk af virksomheder, der arbejder specifikt på at forbedre alle aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i bilindustrien.

Drive Sustainability

Ellen Macarthur Foundation

Volvo Cars er medlem af Ellen Macarthur Foundation – et førende globalt netværk af virksomheder, innovatører, universiteter og tankeledere – for at finde inspiration til vores tilgang til cirkulær økonomi, og vi bruger desuden EMF's Circulytics-værktøj.

Ellen Macarthur Foundation

FN's Global Compact

Volvo Cars har været stolt stiftende medlem af FN's Global Compact siden 2000 og overholder dets ti principper. Vores Communication of Progress-rapport kan findes på UNGC's hjemmeside.

FN's Global Compact

Klimarelaterede risici og scenarier for global opvarmning

Fra et verdensøkonomisk synspunkt er klimaforandringer en altafgørende risiko både med hensyn til indvirkning og sandsynlighed. Det påvirker vores virksomhed og vores branche på mange måder.

Vi analyserer forskellige scenarier for global opvarmning i overensstemmelse med TCFD's anbefalinger for at verificere vores strategis modstandsdygtighed. Vi brugte IEA's Stated Policies Scenario (4DS) og Sustainability Development Scenario (<2DS) til at analysere overgangsrisici og IPCC's 8.5 Scenario til at analysere fysiske risici. Ved at analysere indvirkning og sandsynlighed i disse forskellige scenarier identificerede vi ikke kun risici, der påvirker vores virksomhed, men også muligheder.