Omtanke for klimaet

Governance

Vores bæredygtighedsstrategi er fuldt integreret i vores virksomhedsstrategi og bliver ofte underkastet regulær analyse, inklusive klimarelaterede risici og muligheder. Vi har en styringsstruktur på plads for at overvåge fremskridtene i vores bæredygtighedsstrategi, ambitioner og initiativer.

Klimaforandringerne er den ultimative sikkerhedstest.

Hvordan er vi organiseret?

Vores ledelsesstruktur inden for bæredygtighed stemmer overens med anbefalingerne fra TCFD (taskforce om klimarelaterede finansielle oplysninger).

Klimaforandringerne er den ultimative sikkerhedstest.

Organisationen

Vores BoD fastlægger den strategiske retning og godkender vores strategi, inklusive bæredygtigheden. Den følger op på fremskridt i PSC.Vores klimahandlingsplan med risici og muligheder diskuteres mindst to gange om året. PSC sikrer også et alsidigt og eksternt perspektiv på bæredygtighedsproblemer for virksomheden.

EMT er ansvarlig for den overordnede styring, udførelse og implementering af bæredygtighedsstrategien og overvåger løbende fremskridt gennem adskillige KPI'er. Klimahandlingsplanen med risici og muligheder gennemgås kvartalsvis.

GST er centralt ansvarlig for den daglige styring og koordinering af bæredygtighed.Den udvikler og forfiner bæredygtighedsstrategien, leder og understøtter de strategiske initiativer og følger op på fremskridtene af vores KPI'er.Teamet indsamler også business intelligence om bæredygtighedsområder.

GSC ledes af Head of Global Sustainability og består af medlemmer, der er autoriserede linjeorganisations-repræsentanter med mandat til at træffe beslutninger, give vejledning og støtte initiativer, der styrker strategi og performance.Hensigten er at forbedre samarbejde og forståelse afdelingerne imellem samt at reagere på større bæredygtighedsproblemer og -risici.

GSC opdaterer og rapporterer regelmæssigt til relevante EMT-bestyrelser i beslutningsøjemed.Klimarelaterede risici og muligheder diskuteres og indgår i virksomhedens risikostyringsproces, hvor Head of Global Sustainability er en af Corporate Risk Managers.

GFC evaluerer og validerer udvælgelsen af de berettigede grønne projekter – se detaljerne i Green Financing Report på side 148 i vores årsrapport 2020 for yderligere information.

Functional Management Teams er ansvarlige med hensyn til at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af alles daglige arbejde.De er responsgrupper for GSC-medlemmerne og kan blive bedt om at sikre ressourcer og finansiering af bæredygtighedsinitiativer.

ESG-rapportering

Vi tror på ekstern tredjepartsvalidering af vores bæredygtigheds-performance.Det er væsentligt for at opnå troværdighed.Det bekræfter over for vores personale og eksterne interessenter, at vores bæredygtighedsstrategi og vores ambitioner støtter globale mål, som f.eks. FN's SDGS og Paris-aftalen.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Vi offentliggør aktivt S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) og opnåede en score på 71 i 2020-vurderingen. Og vi sigter mod en bedre 2021-vurdering.

CDP

Vi udfyldte CDP Climate-spørgeskemaet for første gang i 2020 og opnåede en C-vurdering. I 2021 stiler vi efter en A -vurdering.

EcoVadis

Vi rapporterer også til EcoVadis og modtog en Platinum-vurdering for 2020. Dette placerer os i top-én procent i vores branche.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Vi offentliggør aktivt S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) og opnåede en score på 71 i 2020-vurderingen. Og vi sigter mod en bedre 2021-vurdering.

CDP

Vi udfyldte CDP Climate-spørgeskemaet for første gang i 2020 og opnåede en C-vurdering. I 2021 stiler vi efter en A -vurdering.

EcoVadis

Vi rapporterer også til EcoVadis og modtog en Platinum-vurdering for 2020. Dette placerer os i top-én procent i vores branche.

Klimarelaterede risici og scenarier for global opvarmning

Fra et verdensøkonomisk synspunkt er klimaforandringer en altafgørende risiko både med hensyn til indvirkning og sandsynlighed.Det påvirker vores virksomhed og vores branche på mange måder. I 2020 begyndte vi at analysere forskellige scenarier for global opvarmning i overensstemmelse med TCFD-anbefalinger for at verificere vores strategis modstandsdygtighed. Vi brugte IEA's Stated Policies Scenario (4DS) og Sustainability Development Scenario (<2DS) til at analysere overgangsrisici og IPCC's 8.5 Scenario til at analysere fysiske risici. Ved at analysere indvirkning og sandsynlighed i disse forskellige scenarier identificerede vi ikke kun risici, der påvirker vores virksomhed, men også muligheder.

Taskforce om klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD)

Taskforce om klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD)

Vi støtter TCFD og rapporterer i henhold til TCFD's elleve anbefalinger i vores seneste årsrapport 2020.