Επισκόπηση του δικού σας

Αφού ελέγξετε τη διαμόρφωσή σας, επιβεβαιώστε και υποβάλετε το αίτημά σας στον Επίσημο Διανομέα της προτίμησής σας.

1/0

 

 
 
 
 

Αποθήκευση και κοινή χρήση

Λήψη και εκτύπωση

Χρήσιμα links

Προτάσεις χρηματοδότησης

Δείτε τις επιλογές χρηματοδότησης μέσω των Volvo Car Financial Services

Η διαμόρφωσή σας

Έκδοση

Σύστημα κίνησης

Η προσφορά σας θα ισχύει για 14 ημέρες από τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος.