Ενημερωτικό σημείωμα – Αιτήματα καταναλωτών

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

Κωδικός αναγνώρισης: IN_01

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ελληνική εταιρεία, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:008838501000, και διεύθυνση επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 19, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, εφεξής καλούμενη ως «Volvo Car Ελλάς», «εμείς», «μας» και «εμάς», θα επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες, πληροφορίες και διαφημιστικές επικοινωνίες που έχετε ζητήσει από εμάς, αλλά και για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις διαφημιστικές επικοινωνίες μας. Επεξεργαζόμαστε επίσης τις πιθανές αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις σας στις ψηφιακές διαφημιστικές επικοινωνίες που λαμβάνετε, καθώς και το ιστορικό αγορών σας προκειμένου να σας παρέχουμε σχετικές και υψηλής ποιότητας διαφημιστικές επικοινωνίες αλλά και για στατιστικούς σκοπούς. Στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της δημιουργίας διαδικτυακού και κοινωνικού προφίλ προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές μας επικοινωνίες.

Εάν έχετε αποδεχτεί τη χρήση cookies, ενδέχεται να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά στις ιστοσελίδες μας.

Για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας, π.χ. για διαφημιστικές επικοινωνίες, θα λαμβάνουμε προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας. Με την υποβολή ενός αιτήματος μέσω διαδικτύου, εφαρμογής, τηλεφωνικού κέντρου ή με άλλον τρόπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Έχετε το δικαίωμα να άρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Αποστείλετε το αίτημά σας για άρση της συγκατάθεσής σας στη Volvo Car Ελλάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών.

Γνωστοποίηση και αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γνωστοποιούνται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τονδιανομέατης επιλογής σας, τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γνωστοποιούνται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία επίσης από τη Volvo Car Corporation (σουηδική νομική οντότητα με αριθμό μητρώο εταιρείας 556074-3089). Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς μας εταίρους που βρίσκονται εκτός ΕΟΧ, θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίοδος διατήρησης

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με το αίτημά σας για υπηρεσίες, πληροφορίες και διαφημιστικές επικοινωνίες γιαόσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέξαμε τα προσωπικά σας δεδομένα και προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Volvo Car Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες και παράπονα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://support.volvocars.com/privacy.