Έκδοση άρθρου 2021.186.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου – Volvo ID

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς η Volvo Cars (όπως ορίζεται παρακάτω) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε το Volvo ID σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες εντός του ψηφιακού οικοσυστήματος της Volvo Cars (εφεξής "Volvo ID").

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

1. Ποιοι είμαστε

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη δημιουργία και χρήση του Volvo ID σας είναι η Volvo Car Corporation, με έδρα στη διεύθυνση Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Σουηδία, με εταιρικό αριθμό μητρώου 556074-3089, εφεξής αποκαλούμενη "Volvo Cars", "εμείς" ή "εμάς".

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η δημιουργία και χρήση του Volvo ID σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες εντός του ψηφιακού οικοσυστήματος της Volvo Cars περιλαμβάνει την επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

Συλλέγουμε από εσάς τα αναγνωριστικά σας (όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη γλώσσα προτίμησης, τη χώρα, τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας) για τη δημιουργία ενός λογαριασμού με εμάς, για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Volvo Cars που απαιτούν Volvo ID και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το Volvo ID σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων είναι εκτέλεση του συμβολαίου που έχετε συνάψει με τη Volvo Cars ((Άρθ. 6.1.β) ΓΚΠΔ).

Για την παροχή μιας επισκόπησης του Volvo ID σας και των συνδεδεμένων υπηρεσιών του στην Διαδικτυακή πύλη Volvo ID, επεξεργαζόμαστε το Volvo ID σας, πληροφορίες οχήματος (VIN, λεπτομέρειες αυτοκινήτου) και υπηρεσίες που συνδέονται στο Volvo ID σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον ((Άρθ. 6.1.στ) ΓΚΠΔ) για την περιγραφή όλων των αυτοκινήτων και υπηρεσιών που συσχετίζονται με το Volvo ID σας.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχέση με τη δημιουργία ή τη χρήση του Volvo ID σας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προϊόντος μας. Κατόπιν χρησιμοποιούμε μέρος του Volvo ID σας (όνομα χρήστη και αναγνωριστικό χρήστη). Η νομική βάση για αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον μας ((Άρθ. 6.1.ΣΤ) ΓΚΠΔ) να εξασφαλίσουμε ένα σταθερό και αξιόπιστο προϊόν σε εσάς.

3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο έχετε δηλωμένο Volvo ID. Αν διαγράψετε το Volvo ID σας (πράγμα που μπορείτε να πράξετε μέσω της Διαδικτυακής πύλης Volvo ID), το Volvo ID μαζί με τα συσχετισμένα δεδομένα θα διαγραφούν τριάντα (30) ημέρες μετά το αίτημά σας για διαγραφή.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι κατηγορίες μας υποστήριξης υπεύθυνων επεξεργασίας στην παροχή του Volvo ID είναι:

 • δημιουργία λογαριασμού και παροχή υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας,
 • καταχώριση δεδομένων
 • διανομή email και sms
 • παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης προβλημάτων

Περιορίζονται βάσει σύμβασης από τη δυνατότητα χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς σύμφωνα με κάθε ισχύουσα συμφωνία περί επεξεργασίας δεδομένων. Σε ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις, η χρήση των υπεύθυνων επεξεργασίας συνεπάγεται περιορισμένες μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λάβει μέτρα ώστε τέτοιες μεταβιβάσεις να περιορίζονται στο ελάχιστο απαραίτητο και να περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και συνεπώς ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Αυτά εξηγούνται εν συντομία παρακάτω και μπορείτε να τα ασκήσετε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που αναφέρεται παρακάτω.

 1. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Θα σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν αιτήματος. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε να σας χρεώσουμε με λογική χρέωση που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλουμε για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι και ότι μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, να διατηρούνται ακριβή, πλήρη, επίκαιρα και συναφή, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
 4. Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας παρά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θέσπιση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
  4. αντιτίθεστε στην επεξεργασία ενώ επαληθεύουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.
 5. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (που εσείς μας δώσατε) σε άλλο οργανισμό, εάν:
  1. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα;
  2. βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  3. τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται σε εμάς από εσάς; και
  4. το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  Έχετε το δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Το δικαίωμά σας στη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ατόμων. Το δικαίωμά σας για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε άλλο οργανισμό είναι δικαίωμα που έχετε εάν η διαβίβαση αυτή είναι τεχνικά εφικτή.
 6. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν. Πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
  1. για άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,
  2. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
  3. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, ή
  4. για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αλλά στα νόμιμα συμφέροντά μας ή σε αυτά τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπερισχύον συμφέρον για την επεξεργασία ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία, διευκρινίστε εάν επιθυμείτε επίσης τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαφορετικά θα την περιορίσουμε μόνο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε λόγο, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ), εάν αυτή η επεξεργασία βασίστηκε στο έννομο συμφέρον. Εάν η εμπορική προώθηση βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (βλ. παραπάνω).
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Ωστόσο, θα εκτιμήσουμε εάν επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να προσπαθήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημά σας – μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με εμάς, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα, η οποία θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε το αίτημά σας δεόντως. Η ηλεκτρονική φόρμα περιέχει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εξετάσουμε το αίτημά σας. Για αιτήματα που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να μας παράσχετε επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέξαμε και να περιγράψετε το αίτημά σας αρκετά αναλυτικά, ώστε να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να το διαχειριστούμε κατάλληλα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για αιτήματα πρόσβασης και διαγραφής με τις πληροφορίες που παρέχονται, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην Ενότητα 5 παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Volvo Car Corporation

Ταχυδρομική διεύθυνση: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Διεύθυνση E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση, και ιδίως όταν αυτή η γνωστοποίηση βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου.