Έκδοση άρθρου 2021.117.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου αυτοκίνητων της Volvo

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου εξηγεί πώς η Volvo Cars (όπως ορίζεται παρακάτω) επεξεργάζεται δεδομένα που παράγονται από τα αυτοκίνητα, όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν όχημα Volvo και συναφείς συνδεδεμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Volvo Cars.

Αυτό το έγγραφο εξηγεί μόνο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τις λειτουργίες των πιο πρόσφατων μοντέλων αυτοκινήτων Volvo, αλλά δεν θα βρείτε εδώ την επεξήγηση αυτών καθαυτών των λειτουργιών - για την επεξήγηση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το σχετικό μοντέλο. Λάβετε υπόψη ότι εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτής της γνωστοποίησης και του εγχειριδίου κατόχου σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή η γνωστοποίηση υπερισχύει. Επιπλέον, δεδομένου ότι το εγχειρίδιο εξηγεί όλες τις λειτουργίες, θα περιλαμβάνει ενδείξεις δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και για άλλες λειτουργίες εκτός από τις παρακάτω – αυτό συμβαίνει είτε επειδή αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούν τοπική επεξεργασία (τα δεδομένα παραμένουν στο αυτοκίνητο) και ως εκ τούτου δεν αντιπροσωπεύουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Volvo Cars είτε επειδή αναφέρονται σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους ως ξεχωριστούς υπεύθυνους επεξεργασίας (για παράδειγμα η Google στην περίπτωση του συστήματος ψυχαγωγίας Android Automotive).

Επίσης, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων εξαρτάται από τις υπηρεσίες με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το αυτοκίνητο και από τις υπηρεσίες που επιλέγετε να ενεργοποιήσετε, αυτό το έγγραφο παρουσιάζει την ευρύτερη δυνατή επεξεργασία. Είναι αυτονόητο ότι εάν έχετε αυτοκίνητο παλαιότερου μοντέλου ή εάν ένα νέο μοντέλο δεν είναι εξοπλισμένο με συγκεκριμένη λειτουργία, η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με αυτήν τη λειτουργία δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η παρούσα γνωστοποίηση περί απορρήτου δεν ισχύει για:

 • Ειδικά οχήματα (π.χ. αστυνομικά αυτοκίνητα),
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παραμένουν το αυτοκίνητο (τοπική επεξεργασία),
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν αλληλεπιδράτε με έναν από τους πωλητές μας (όπως κατά την αγορά του αυτοκινήτου σας)
 • Χρήση λογισμικού και εφαρμογών/υπηρεσιών τρίτων στο αυτοκίνητο (όπως το Google Automotive και οποιεσδήποτε εφαρμογές στο σύστημα infotainment του αυτοκινήτου),
 • Η χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές από την Volvo Cars, όπως η Εφαρμογή Volvo On Call/Volvo Cars,
 • Χρήση τρίτων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βάσει δεδομένων αυτοκινήτου (όπως ασφάλιση «pay-as-you-drive»),
 • Παροχή υπηρεσίας διαδικτύου στο αυτοκίνητό σας, την οποία προμηθεύει φορέας εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητος από τη Volvo Cars.

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και τι συμβαίνει με αυτά;
 3. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 4. Πληροφορίες επικοινωνίας
 5. Αλλαγές σε αυτήν τη γνωστοποίηση

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την εξυπηρέτηση πελατών είναι η Volvo Car Sverige, με έδρα στη διεύθυνση Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Σουηδία, με εταιρικό αριθμό μητρώου 556074-3089, εφεξής αναφερόμενη ως «Volvo Cars», «εμείς» ή «μας». Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίοι προσδιορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν συμφωνήσει ότι οι πληροφορίες παρέχονται σε σας από τη Volvo Cars και ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. Ενότητα 3 παρακάτω).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και τι συμβαίνει με αυτά

2.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενώ οδηγείτε

2.1.1. Ανάλυση δεδομένων οχημάτων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα οχημάτων (αναφέρονται παρακάτω) προκειμένου να συλλέξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματά μας και τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, ιδίως για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των οχημάτων και των χαρακτηριστικών ασφαλείας τους. Αυτό χρησιμεύει επίσης στη διαχείριση των δεσμεύσεων εγγύησης της Volvo Cars και στη συμμόρφωση με τις νομικές μας απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων.

Χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων:

 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Αναγνωριστικά των εκδόσεων υλικού και λογισμικού του οχήματος,
 • Διαγνωστικοί κωδικοί βλαβών (DTC).

Τα αυτοκίνητα Volvo συλλέγουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος (όπου ισχύει):

 • Αναγνωριστικό, χωρητικότητα και κατάσταση υγείας μπαταρίας υψηλής τάσης,
 • Πληροφορίες αγοράς οχημάτων,
 • Πληροφορίες σταθμού φόρτισης (π.χ. κατάσταση διαθεσιμότητας, τύπος ισχύος, αναγνωριστικό πόλου κ.λπ.),
 • Διαγνωστικά δεδομένα κατά τη φόρτιση (π.χ. διάρκεια, κατάσταση φόρτισης, τρέχουσα διακύμανση κ.λπ.).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω αφορά στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN), αναγνωριστικά των εκδόσεων υλικού και λογισμικού του οχήματος και διαγνωστικούς κωδικούς βλαβών (DTC), διατηρούνται για 2 χρόνια, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος διατηρούνται για διάστημα ίσο με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Στην περίπτωση υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων, η Volvo Cars και η Polestar Performance AB (σουηδική εταιρεία με έδρα στο Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Σουηδία, εφεξής αναφερόμενη ως «Polestar») μοιράζονται δεδομένα ανάλυσης από τα αντίστοιχα οχήματά τους. Τα δεδομένα ανάλυσης που ανταλλάσσονται μεταξύ της Volvo Cars και της Polestar, όπως αναφέρονται παραπάνω, είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνουν πραγματικά δεδομένα πελατών. Τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται μέσω των πλατφορμών Volvo Cars και Polestar ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας του οχήματος, της απόδοσης των ηλεκτρικών και υβριδικών λειτουργιών και των χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Ως αποκαλούμενοι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ, η Volvo Cars και η Polestar είναι από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων ανάλυσης. Η Volvo Cars και η Polestar έχουν συμφωνήσει ότι η Volvo Cars είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών στους πελάτες της και ότι τα αντίστοιχα δικαιώματα που παρέχει ο ΓΚΠΔ θα ασκούνται από τους πελάτες της Volvo όσον αφορά τη Volvo Cars. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στην Ενότητα 3 παρακάτω (Ποια είναι τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε).

2.1.2. Ενημερώσεις λογισμικού ασύρματα

Προκειμένου να μπορούμε να συντηρούμε το λογισμικό του οχήματος και να παρέχουμε άμεσα τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Έκδοση λογισμικού οχήματος,
 • Διαγνωστικούς κωδικούς βλαβών και
 • Ημερομηνία κατασκευής οχήματος.

Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω δεδομένα εάν συναινείτε με αυτό (Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ). Εάν απορρίψετε τις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, αυτό θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε τις ενημερωμένες υπηρεσίες μας ή δεν θα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πλήρως. Η αποτυχία ενημέρωσης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο περιστατικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως περίπου συμβαίνει και με όλες τις άλλες έξυπνες συσκευές. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εγκατάσταση των ενημερώσεων σε ένα από τα συνεργεία μας.

Θα διατηρούμε αρχεία των ενημερώσεων λογισμικού που γίνονται στο αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

2.1.3. Λειτουργία Connected Safety

Τα οχήματά μας είναι εξοπλισμένα με την πρόσθετη λειτουργία ασφάλειας Connected Safety, η οποία σας ενημερώνει για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές καταστάσεις στον δρόμο που κινείστε. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου σας και άλλων οχημάτων στα οποία είναι επίσης ενεργοποιημένη η λειτουργία Connected Safety (αυτοκίνητα και φορτηγά Volvo). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να ειδοποιήσουν εγκαίρως τον οδηγό για μεταβαλλόμενες οδικές συνθήκες εμφανίζοντας σχετικές προειδοποιήσεις, επιτρέποντάς του να προσαρμόσει ανάλογα το στυλ οδήγησης. Οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ιδίως την ταυτότητα του οδηγού, δεν ανταλλάσσονται μεταξύ οχημάτων. Ωστόσο, εάν τα αλάρμ του αυτοκινήτου σας είναι ενεργοποιημένα ή το όχημά σας ανιχνεύσει ολισθηρότητα του οδοστρώματος, μπορούν να αποσταλούν σχετικές πληροφορίες στα οχήματα που πλησιάζουν στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητό σας.

Η υπηρεσία Connected Safety σας παρέχει ειδοποιήσεις για επικείμενους κινδύνους στον δρόμο (π.χ. ολισθηρό οδόστρωμα, ειδοποιήσεις αλάρμ) και συλλέγει επίσης δεδομένα από το αυτοκίνητό σας και παρέχει στην υπηρεσία:

 • Αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Ενεργοποίηση ειδοποίησης ολισθηρού οδοστρώματος
 • Ενεργοποίηση αλάρμ
 • Χρονική σήμανση κάθε ειδοποίησης
 • Θέση ειδοποίησης
 • Τρισδιάστατη χαρτογράφηση δρόμου.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας σε εσάς (Άρθρο  6(1)(β) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, τα προαναφερθέντα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα και μεταδίδονται στη Volvo Trucks (για τη δημιουργία της υπηρεσίας Connected Safety) και σε υπηρεσίες οδικής κυκλοφορίας (προκειμένου να αποφευχθούν και να μειωθούν οι κίνδυνοι από την οδική κυκλοφορία).

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για 1 εβδομάδα προτού τα διαγράψουμε ή τα ανωνυμοποιήσουμε.

2.1.4. Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Η υπηρεσία πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την οδική κυκλοφορία από τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από το αυτοκίνητο είναι:

 • Τοποθεσία και ταχύτητα οχήματος – αυτά κοινοποιούνται στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών για τον υπολογισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τόσο για τη δική σας όσο για την ενημέρωση άλλων οδηγών όταν υπάρχουν κίνδυνοι κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αυτά τα δεδομένα είναι ανώνυμα για τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών.
 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN) – χρησιμοποιείται από τη Volvo Cars για να επιβεβαιώσει ότι το όχημά σας έχει συνδρομή για αυτήν την υπηρεσία.

Μοντέλα αυτοκινήτων εξοπλισμένα με αισθητήρες που μπορούν να αναγνωρίσουν σήματα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο καθώς οδηγείτε και το κάνουν αυτό μόνο τοπική επεξεργασία (στο αυτοκίνητο) γι' αυτό το σκοπό.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας σε εσάς (Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από τη Volvo Cars εφόσον η συνδρομή είναι ενεργή. Όταν η συνδρομή είναι ανενεργή, το VIN, η ταχύτητα και η θέση αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 90 ημερών, εκτός εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

2.1.5. Φωνητικά μηνύματα

Τα φωνητικά μηνύματα είναι μια λειτουργία ειδικά για τα μοντέλα αυτοκινήτων που δεν είναι εξοπλισμένα με Android Automotive – τα νεότερα αυτά αυτοκίνητα δεν διαθέτουν υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων από την Volvo Cars, αλλά έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Assistant. Τα φωνητικά μηνύματα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος φωνητικών εντολών με το οποίο μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες του συστήματος infotainment και σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα SMS δίνοντας προφορικές οδηγίες. Η λειτουργία φωνητικών μηνυμάτων παρέχεται μέσω ενός 3ου παρόχου υπηρεσιών, και για αυτόν τον λόγο η επεξεργασία δεν είναι εφικτή μέσα στο αυτοκίνητο. Για να ξεκινήσετε έναν διάλογο χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Ο φωνητικός έλεγχος θα παραμείνει ενεργοποιημένος έως ότου τον απενεργοποιήσετε σκόπιμα ή μέχρι να μην απαντήσετε σε τρία μηνύματα από το σύστημα.

Τα ακόλουθα δεδομένα επεξεργάζονται κατά τη χρήση του συστήματος φωνητικού ελέγχου:

 • Καταγεγραμμένα φωνητικά δεδομένα ή εντολές
 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN) - το VIN χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι το αυτοκίνητό σας έχει συνδρομή για αυτήν την υπηρεσία
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Μήνυμα κειμένου - Το μήνυμα κειμένου που δημιουργήθηκε από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών αποθηκεύεται στο cloud και αποστέλλεται ξανά στο όχημά σας όπου αποθηκεύεται. Το μήνυμα κειμένου μπορεί να σταλεί ως SMS.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την παροχή του συστήματος φωνητικού ελέγχου και των συναφών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς (Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ). Εάν δεν παρέχετε τα δεδομένα σας, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του συστήματος φωνητικού ελέγχου.

Τα καταγεγραμμένα φωνητικά δεδομένα θα κοινοποιηθούν στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, προκειμένου να σας παρέχει την υπηρεσία. Το μήνυμα κειμένου που προκύπτει κοινοποιείται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών σε εμάς και στη συνέχεια μεταφέρεται στο όχημά σας. Ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών είναι ένας ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας για αυτά τα δεδομένα.

2.2. Επεξεργασία σε περίπτωση συμβάντος

Σε περίπτωση συμβάντος ή (παρ' ολίγον) ατυχήματος, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

2.2.1. Σύστημα καταγραφής δεδομένων ενεργητικής ασφαλείας (ASDR)

Ο πρωταρχικός σκοπός του «Συστήματος καταγραφής δεδομένων ενεργητικής ασφαλείας» (ASDR) είναι η καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα ή καταστάσεις που προσομοιάζουν σε σύγκρουση. Αυτές οι πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα, τραυματισμοί και ζημιές.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, η Volvo Cars συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για μελλοντικούς σκοπούς ανάπτυξης και καταγγελίες σχετικά με την ενεργητική ασφάλεια:

 • Αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN):
 • Τύπο ενεργοποιημένου συμβάντος ασφαλείας και τις εμφανίσεις του.
 • Εικόνες που ελήφθησαν από την μπροστινή κάμερα για 4 δευτερόλεπτα πριν και μετά από καταστάσεις που προσομοιάζουν σε σύγκρουση,
 • Τοποθεσία οχήματος τη στιγμή του συμβάντος.

Αυτή η λειτουργία καταγράφει δεδομένα μόνο όταν υπάρχει σημαντική κατάσταση σύγκρουσης. Δεν καταγράφει δεδομένα κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών οδήγησης.

Συλλέγουμε τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω βάσει της συγκατάθεσής σας (Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ) και τα διατηρούμε για 10 χρόνια πριν τα διαγράψουμε ή τα ανωνυμοποιήσουμε.

2.2.2. Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων (EDR)

Το όχημα αποθηκεύει σχετιζόμενες με την ασφάλεια πληροφορίες που αφορούν καταστάσεις σύγκρουσης ή σχεδόν σύγκρουσης σε ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων (EDR) – γνωστό και ως «μαύρο κουτί» του αυτοκινήτου. Οι σχετιζόμενες με την ασφάλεια πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα όπως:

 • Πώς λειτουργούσαν διάφορα συστήματα στο όχημά σας,
 • Αν οι ζώνες ασφαλείας του οδηγού και των επιβατών ήταν δεμένες ή όχι,
 • Πόσο δυνατά πατούσε ο οδηγός το γκάζι ή/και το πεντάλ φρένου (εάν το πατούσε), και,
 • Πόσο γρήγορα κινούταν το όχημα.

Η περίοδος που καταγράφεται συνήθως είναι έως και 30 δευτερόλεπτα. Η καταγραφή πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει σημαντική κατάσταση σύγκρουσης. Δεν καταγράφονται δεδομένα υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Επιπλέον, στην καταγραφή δεν περιλαμβάνεται ποιος οδηγεί το όχημα ή η γεωγραφική θέση της (παρ' ολίγον) σύγκρουσης.

Τα δεδομένα που καταγράφονται είναι επίσης απαραίτητα ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της Volvo Cars με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται σε νόμους και από κυβερνητικές αρχές (Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ). Η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται επομένως από τον νόμο.

2.2.3. Κλήση έκτακτης ανάγκης (eCall)

Η κλήση έκτακτης ανάγκης (eCall) είναι υποχρεωτική υπηρεσία σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το eCall σημαίνει ότι πραγματοποιείται αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, που ανιχνεύεται με ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων μέσα στο όχημα. Αυτό σημαίνει ότι κλήση eCall πραγματοποιείται αυτόματα από το αυτοκίνητο ακόμη και αν όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου είναι αναίσθητοι και τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω μεταδίδονται αυτόματα στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί SOS για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν συνιστάται, εκτός εάν αντιμετωπίζετε έκτακτη ανάγκη και η κατάχρηση τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Όταν πραγματοποιείται κλήση έκτακτης ανάγκης, γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων:

 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Η πρόωση του οχήματος ή η προδιαγραφή κινητήρα,
 • Στοιχεία μοντέλου οχήματος,
 • Ώρα του συμβάντος,
 • Τοποθεσία του συμβάντος,
 • Κατεύθυνση της διαδρομής του οχήματος.

Από προεπιλογή, η υπηρεσία «eCall» σε οχήματα Volvo δρομολογείται σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών (αυτό ονομάζεται υπηρεσία eCall τρίτου ή TPS eCall). Αυτός ο προμηθευτής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε τη δρομολόγηση της κλήσης στη δημόσια υπηρεσία επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης «112», τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου σας ανάλογα.

Τα δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν γίνεται η eCall και οι μόνοι φορείς που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι η Volvo Cars και ο τρίτος πάροχος της υπηρεσίας (ή η ίδια η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, εάν επιλεγεί). Ωστόσο, ενδέχεται να προωθήσουν αυτά τα δεδομένα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (για παράδειγμα ασθενοφόρο), εάν είναι απαραίτητο.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του οδηγού και άλλων επιβατών στο αυτοκίνητο (Άρθρο 6(1)(δ)) του ΓΚΠΔ), καθώς και βάσει νομικής υποχρέωσης (Άρθρο 6 (1)(γ) ΓΚΠΔ).

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο 90 ημερών και η επεξεργασία περιορίζεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται παραπάνω.

2.2.4. Οδική βοήθεια

Η υπηρεσία οδικής βοήθειας σας βοηθά σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού, βλάβης ή ατυχήματος. Ενεργοποιώντας το μαύρο κουμπί On Call στο αυτοκίνητο ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επαφής στην Εφαρμογή Volvo Cars (παλαιότερα Εφαρμογή Volvo on Call), το αυτοκίνητο πραγματοποιεί κλήση στην υπηρεσία οδικής βοήθειας. Αυτή η υπηρεσία είναι συνδρομητική. Η υποστήριξη οδικής βοήθειας θα μπορεί να στέλνει κατάλληλη βοήθεια στον οδηγό του οχήματος όποτε ο οδηγός χρειαστεί βοήθεια, όπως για παράδειγμα η αποστολή γερανού.

Η υπηρεσία οδικής βοήθειας προσφέρεται σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες που διαφέρουν ανά χώρα - μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας. Αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται το τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται την κλήση σας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Η πρόωση του οχήματος ή η προδιαγραφή κινητήρα,
 • Στοιχεία μοντέλου οχήματος,
 • Ώρα της κλήσης,
 • Τοποθεσία κατά τη στιγμή της κλήσης,
 • Κατεύθυνση της διαδρομής του οχήματος.

Τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα, αλλά μόνο όταν υποβληθεί το αίτημα για οδική βοήθεια. Οι μόνοι φορείς που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι η Volvo Cars και το τρίτο μέρος που παρέχει την υπηρεσία, αλλά το τελευταίο θα προωθήσει ορισμένα από αυτά τα δεδομένα στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που ζητάτε (για παράδειγμα υπηρεσίες ρυμούλκησης).

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα κατά την παροχή της υπηρεσίας οδικής βοήθειας σε εσάς (Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα για περίοδο 8 ετών, εκτός από τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας που διαγράφονται μετά από 90 ημέρες.

2.3. Επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με συντήρηση και επισκευές

2.3.1. Προγραμματισμός σέρβις

Η δυνατότητα προγραμματισμού σέρβις είναι μια προαιρετική υπηρεσία που σας βοηθά να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση και να τηρείτε τους όρους εγγύησης του οχήματος, προτρέποντάς σας να προγραμματίσετε τις επισκέψεις σας σε συνεργείο. Για παράδειγμα, με τον προγραμματισμό σέρβις ενδέχεται να σας ζητηθεί να αλλάξετε ορισμένα φίλτρα νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι στη συνιστώμενη καθορισμένη χρονική περίοδο, εάν αυτό απαιτείται από την πραγματική φθορά τους. Ο προγραμματισμός σέρβις λειτουργεί με συνεχή συλλογή και ανάλυση ορισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάγνωση του οχήματος για την πρόβλεψη πρώτων σημαδιών προβλημάτων του οχήματος και, στη συνέχεια, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα συντήρησης πριν επισκεφθείτε ένα συνεργείο. Η δυνατότητα προγραμματισμού σέρβις μάς βοηθά επίσης να προγραμματίσουμε την παραγωγή και την παράδοση ανταλλακτικών, η οποία αποτελεί σημαντική συνιστώσα των στόχων μας για τη βιωσιμότητα και επίσης στην προσπάθειά μας να σας παρέχουμε κορυφαία εμπειρία σέρβις και επισκευής, βελτιστοποιώντας το περιεχόμενο, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τη χρήση συνεργείου.

Για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τη δυνατότητα προγραμματισμού σέρβις, θα συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δεδομένα σχετικά με το αυτοκίνητο - αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN), αναθεωρήσεις υλικού και εκδόσεις λογισμικού,
 • Κατάσταση και στατιστικά στοιχεία από εξαρτήματα (κινητήρα, γκαζιού, τιμονιού, μπαταριών υψηλής τάσης και φρένων κ.λπ.),
 • Δεδομένα οδήγησης (χιλιόμετρα, ώρες κινητήρα, συνθήκες οδήγησης π.χ. οδήγηση στην πόλη/ σε αυτοκινητόδρομο κ.λπ.)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας σε εσάς (Άρθρο  6(1)(β) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στην εταιρεία πωλήσεων της χώρας σας, προκειμένου να διαχειριστούμε παραδόσεις και κρατήσεις, καθώς και να προσαρμόσουμε ειδικές προσφορές για εσάς (λάβετε υπόψη ότι θα λάβετε ειδικές προσφορές μόνο αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό ξεχωριστά). Ο προγραμματισμός σέρβις δεν πραγματοποιεί απευθείας κρατήσεις, επομένως τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε συνεργεία.

Θα αποθηκεύσουμε δεδομένα που συνδέονται με την μπαταρία υψηλής τάσης και το VIN του αυτοκινήτου για 10 χρόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της μπαταρίας. Τα υπόλοιπα δεδομένα θα διατηρηθούν για 3 χρόνια.

2.3.2. Κρατήσεις Connected Service

Μπορείτε να στείλετε αίτημα κράτησης απευθείας από το όχημα στο συνεργείο σας για να κλείσετε ραντεβού για επισκευή του οχήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό Volvo (ID) και να το καταχωρίσετε στο όχημά σας και επίσης να συνδέσετε το όχημά σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν δημιουργείτε το Volvo ID εδώ.

Η υπηρεσία Connected Service είναι παρόμοια με την υπηρεσία ψηφιακής κράτησης που διατίθεται στην εφαρμογή Volvo Cars. Η Volvo Cars, η εταιρεία πωλήσεων της Volvo ή ο εισαγωγέας στη χώρα σας, καθώς και ο λιανοπωλητής που εκτελεί την υπηρεσία, οργανώνουν αυτήν την υπηρεσία μαζί, επομένως είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Έχουμε συμφωνήσει ότι οι πληροφορίες σας παρέχονται από τη Volvo Cars και ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη Volvo Cars (ανατρέξτε στην Ενότητα 3 - Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρακάτω).

Τα ακόλουθα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την αποστολή αιτήματος κράτησης:

 • Τα αναγνωριστικά σας (Αναγνωριστικό Volvo, διεύθυνση email, όνομα και επώνυμο)
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την επιθυμητή υπηρεσία (τύπος υπηρεσίας, ημερομηνία και ώρα, το μήνυμά σας στο συνεργείο που καταχωρίστηκε στο πεδίο μηνυμάτων)
 • Δεδομένα που σχετίζονται με το επιλεγμένο συνεργείο (όπως όνομα, διεύθυνση)
 • Ανάλογα με την ζητούμενη υπηρεσία, την ταυτότητα του οχήματος, την έκδοση λογισμικού, τους διαγνωστικούς κωδικούς βλάβης, την ανάγκη σέρβις, τον χρόνο από το τελευταίο σέρβις, τα επίπεδα υγρών, την τιμή του οδόμετρου, καθώς και τη δική σας περιγραφή του σκοπού της κράτησης (εάν υπάρχει)

τα οποία θα κοινοποιηθούν στην εθνική μας εταιρεία πωλήσεων στη χώρα σας και στον επιλεγμένο λιανοπωλητή (που μπορεί να είναι συνεργείο σέρβις/επισκευής, συνεργείο βαφής αμαξώματος, ειδικοί επισκευής αυτοκινήτων και υπηρεσίες logistics αυτοκινήτων).

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για κράτηση της υπηρεσίας, οργάνωση της απόδοσης, επικοινωνία μαζί σας για θέματα σχετικά με το σέρβις που έχετε κλείσει ή ως άμεσες συνέπειες από τη χρήση της υπηρεσίας, όπως η αποστολή επιβεβαιώσεων και ειδοποιήσεων. Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται για την εκτέλεση της κράτησης που ζητάτε (με άλλα λόγια, η νομική μας βάση για αυτήν την επεξεργασία αφορά στη σύμβαση που έχετε συνάψει με εμάς (Άρθρο 6.1 β) του ΓΚΠΔ).

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο 15 μηνών, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ο συνεργάτης λιανοπωλητής της Volvo που παρέχει την υπηρεσία υπόκειται σε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης και ενδέχεται επίσης να απαιτείται από τον νόμο να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα στις αρχές ((Άρθρο 6.1 γ) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του συνεργάτη σέρβις.

2.3.3. Ενδείξεις διαγνωστικού ελέγχου σε συνεργεία

Εάν το σέρβις ή η επισκευή πραγματοποιείται στο όχημά σας από ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις ή συνεργάτες μας, το όχημά σας είναι συνδεδεμένο με το διαγνωστικό σύστημα επιβατικών αυτοκινήτων VIDA (Vehicle Information Diagnostic for Aftersales) για τον σκοπό αυτό, και θα λάβουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα:

 • Διαγνώσεις,
 • Κωδικούς βλαβών,
 • Δεδομένα σχετικά με το όχημα (VIN, έκδοση λογισμικού) και την κατάσταση του οχήματος.

Αυτά τα δεδομένα είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ποιότητα των αυτοκινήτων μας και να διαχειριστούμε τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή των προϊόντων μας, για ανάπτυξη προϊόντων καθώς και για σκοπούς παρακολούθησης της ασφάλειας (εάν είναι απαραίτητο). Αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας που αναφέρθηκαν προηγουμένως (Άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ) και, όπου ισχύει, για την εκπλήρωση νομικών και άλλων επίσημων απαιτήσεων, όπως ανακλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (Άρθρο 6(1) (γ) του ΓΚΠΔ).

2.3.4. Αναφορά εκπομπών

Όταν επισκέπτεστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή συνεργάτη σέρβις της Volvo, θα συλλέξουν δεδομένα εκπομπών από το αυτοκίνητό σας, τα οποία θα μας σταλούν προκειμένου να αναφερθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/392. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται κάθε φορά που διενεργείται συντήρηση στο αυτοκίνητό σας, εκτός εάν ενημερώσετε τον πωλητή σέρβις ότι αντιτίθεστε σε αυτό.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι:

 • Δεδομένα εκπομπών: κυρίως συνολική κατανάλωση καυσίμου (διάρκεια ζωής), συνολική απόσταση που διανύθηκε (διάρκεια ζωής), συνολική ενέργεια δικτύου στην μπαταρία (διάρκεια ζωής) – με αρκετές αναλύσεις που παρέχονται βάσει του παραρτήματος XXII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151,
 • Στοιχεία σχετικά με το όχημα (VIN).

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα εκπομπών έως ότου αναφερθούν αυτά τα δεδομένα.

2.3.5. Αναφορά σφαλμάτων

Αυτή η λειτουργία βοηθά τη Volvo Cars να συλλέξει την αναφορά σφαλμάτων λογισμικού. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται όταν επισκέπτεστε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή συνεργάτη σέρβις της Volvo. Με αυτήν την αναφορά, μπορούμε να επιδιορθώσουμε αυτά τα σφάλματα και να διατηρήσουμε το λογισμικό μας σε καλή κατάσταση. Στη συνέχεια, η αναφορά θα υποβληθεί σε επεξεργασία εσωτερικά από τη Volvo Cars, για την κατανόηση του αντίκτυπου των σφαλμάτων.

Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η Volvo Cars θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα παρακάτω δεδομένα:

 • Αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN),
 • Διαγνωστικά εκκίνησης
 • Διαμόρφωση οχήματος
 • Τοπική διαμόρφωση κεντρικής μονάδας
 • Διαγνωστικά Android Automotive
 • Διαγνωστικά δικτύου οχήματος
 • Εκδόσεις λογισμικού
 • Αναφορές και αρχεία καταγραφής που στοχεύουν σε προγραμματιστές

2.4. Εφαρμογές τρίτων

Το σύστημα infotainment νέων μοντέλων αυτοκινήτων εκτελείται στο λειτουργικό σύστημα Google Android Automotive. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι εφαρμογές τρίτων που κατεβάζετε στο αυτοκίνητο από το PlayStore προσφέρονται επίσης από ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας, παρόμοια με τον τρόπο που λειτουργούν σε smartphone. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις των μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών καθώς και στις γνωστοποιήσεις απορρήτου τους.

2.5. Αιτήματα επιβολής του νόμου

Ανά περιόδους λαμβάνουμε αιτήματα από υπηρεσίες επιβολής του νόμου (αστυνομία, τελωνειακές αρχές κ.λπ.) για την παροχή διαφόρων τύπων δεδομένων που σχετίζονται με τα αυτοκίνητά μας. Ως γενική προσέγγιση, παρέχουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν απαιτείται από τον νόμο (Άρθρο 6(1) (γ) του ΓΚΠΔ). Παρέχουμε δεδομένα τεχνικής φύσεως και τα οποία δεν αποκαλύπτουν από μόνα τους σύνδεση με ένα άτομο (π.χ. σειριακό αριθμό ανταλλακτικού αυτοκινήτου συνδεδεμένο με αριθμό VIN, ιστορικό σέρβις για αριθμό VIN κ.λπ.).

Όταν μας παρουσιάζεται αίτημα από αρχή επιβολής του νόμου που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν έχουμε νομική υποχρέωση να παρέχουμε τα δεδομένα, αξιολογούμε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των ζητούμενων πληροφοριών και ενδέχεται να αποφασίσουμε να παρέχουμε όλες ή μέρος των ζητούμενων πληροφοριών (Άρθρο 6(1) (στ) του ΓΚΠΔ).

Διατηρούμε αρχεία των αιτημάτων που ελήφθησαν και των απαντήσεων που εδώθησαν, χωρίς τα πραγματικά δεδομένα που παρέχονται (κατά περίπτωση), ωστόσο αυτό δεν συνιστά πρόσθετη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

3. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Αυτά εξηγούνται εν συντομία παρακάτω και μπορείτε να τα ασκήσετε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που αναφέρεται παρακάτω.

 1. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Θα σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν αιτήματος. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε να σας χρεώσουμε με λογική χρέωση που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλουμε για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι και ότι μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, να διατηρούνται ακριβή, πλήρη, επίκαιρα και συναφή, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
 4. Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας παρά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θέσπιση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
  4. αντιτίθεστε στην επεξεργασία ενώ επαληθεύουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.
 5. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (που εσείς μας δώσατε) σε άλλο οργανισμό, εάν:
  1. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα;
  2. βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  3. τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται σε εμάς από εσάς; και
  4. το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Έχετε το δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
  • Το δικαίωμά σας στη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ατόμων. Το δικαίωμά σας για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε άλλο οργανισμό είναι δικαίωμα που έχετε εάν η διαβίβαση αυτή είναι τεχνικά εφικτή.
 6. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν. Πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
  1. για άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,
  2. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
  3. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, ή
  4. για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αλλά στα νόμιμα συμφέροντά μας ή σε αυτά τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπερισχύον συμφέρον για την επεξεργασία ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία, διευκρινίστε εάν επιθυμείτε επίσης τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαφορετικά θα την περιορίσουμε μόνο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε λόγο, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ), εάν αυτή η επεξεργασία βασίστηκε στο έννομο συμφέρον. Εάν η εμπορική προώθηση βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (βλ. παραπάνω).
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Ωστόσο, θα εκτιμήσουμε εάν επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να προσπαθήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημά σας – μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με εμάς, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα, η οποία θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε το αίτημά σας δεόντως. Η ηλεκτρονική φόρμα περιέχει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εξετάσουμε το αίτημά σας. Για αιτήματα που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να μας παράσχετε επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέξαμε και να περιγράψετε το αίτημά σας αρκετά αναλυτικά, ώστε να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να το διαχειριστούμε κατάλληλα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για αιτήματα πρόσβασης και διαγραφής με τις πληροφορίες που παρέχονται, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σε σχέση με όλους τους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση.

4. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην Ενότητα 3 παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Εταιρεία: Volvo Car Corporation

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-mail: globdpo@volvocars.com

Ιστότοπος: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Αλλαγές σε αυτήν τη γνωστοποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου, όπως απαιτείται. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση, και ιδίως όταν αυτή η γνωστοποίηση βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου.