Πληροφορίες για τη φόρτιση στην κεντρική οθόνη

Από την κεντρική οθόνη μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο φόρτισης (SoC), να απασφαλίσετε το καλώδιο φόρτισης, να ρυθμίσετε το αμπεράζ και να προγραμματίσετε τη φόρτιση.

Για πρόσβαση στην προβολή φόρτισης στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, πατήστε iCup-2037-Settings symbol και στη συνέχεια Φόρτιση. Όταν αρχίσει η φόρτιση, ενεργοποιείται επίσης η προβολή φόρτισης στην κεντρική οθόνη.

 Σημαντικό

Η Volvo συνιστά ανεπιφύλακτα να μη φορτίζετε το αυτοκίνητο με εναλλασσόμενο ρεύμα 100-120 V σε συνδυασμό με αμπεράζ μικρότερο από 10 A.

Ρύθμιση του ορίου φόρτισης

iCup- 23w08-Charge status CSD
  1. P5-Icon red circle 1Τρέχον επίπεδο φόρτισης (SOC) της μπαταρίας.
  2. P5-Icon red circle 2Όριο φόρτισης – Σύρετε το δάχτυλό σας για να ορίσετε ένα όριο για το επίπεδο φόρτισης (SOC) στο οποίο θα τερματίζεται η φόρτιση. Η τιμή που θα ορίσετε παραμένει η ίδια, μέχρι να την αλλάξετε ξανά στην κεντρική οθόνη.

 Σημαντικό

Ακολουθήστε τις συστάσεις για τον χειρισμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής και την απόδοσή της.

Προγραμματισμός φόρτισης

Κατά τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματίσετε τη φόρτιση και να ορίσετε την ώρα έναρξης και τερματισμού της φόρτισης. Ο προγραμματισμός επαναλαμβάνεται αυτόματα την ίδια ώρα κάθε μέρα.

iCup-22w22-BEV-Scheduled charging overview

Επιλέξτε ΦόρτισηΡύθμιση χρονοδιακόπτη στην κεντρική οθόνη και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον προγραμματισμό με το Προγραμματισμός φόρτισης. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στο iCup-22w22-BEV-Starting time scheduled charging και το iCup-22w22-BEV-Ending time scheduled charging για να ορίσετε την ώρα έναρξης και τερματισμού που επιθυμείτε για τη φόρτιση.

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στην επιλογή Προγραμματισμός φόρτισης για να απενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό φόρτισης.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα φόρτισης ως εξής:
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο αυτοκίνητο – η λυχνία LED δίπλα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου θα ανάψει με μπλε χρώμα, όταν το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί να φορτίζει σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και συνδέστε το ξανά αμέσως (εντός 3 δευτερολέπτων).
Η λυχνία LED δίπλα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου αναβοσβήνει/ανάβει με πράσινο χρώμα και το αυτοκίνητο φορτίζει. Η προγραμματισμένη φόρτιση έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.

 Σημείωση

Η λυχνία LED της υποδοχής φόρτισης επισημαίνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης και όχι αν το αυτοκίνητο καταναλώνει ρεύμα, όπως κατά τη χρήση του συστήματος κλιματισμού. Ακόμη και αν η λυχνία LED ανάβει ως ένδειξη ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί ή ότι η προγραμματισμένη φόρτιση είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο μπορεί να εξακολουθεί να αντλεί ρεύμα από την πρίζα. Για να μην επηρεαστεί η αυτονομία του αυτοκινήτου, το ρεύμα αντλείται πρώτα από την πρίζα και όχι από την μπαταρία, προκειμένου να τροφοδοτηθεί τυχόν πρόσθετο φορτίο από το αυτοκίνητο (όπως το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση, κ.λπ.).

Ασφάλιση και απασφάλιση του καλωδίου φόρτισης

Πατήστε Απασφάλιση του καλωδίου στην κεντρική οθόνη για να απασφαλίσει το καλώδιο φόρτισης και να τερματιστεί η φόρτιση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορείτε να ασφαλίσετε το καλώδιο στην υποδοχή φόρτισης, πατώντας Ασφάλιση του καλωδίου στην κεντρική οθόνη. Η φόρτιση τότε συνεχίζεται αυτόματα κατά τη φόρτιση σε επίτοιχη πρίζα/σταθμό φόρτισης (φόρτιση AC). Η φόρτιση δεν θα συνεχιστεί αυτόματα κατά την ταχυφόρτιση (φόρτιση DC).

Ρύθμιση του αμπεράζ

iCup-23w08-Current limit
  1. P5-Icon red circle 1Αμπεράζ που έχει καθοριστεί.

Κατά τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα1, υπάρχει η δυνατότητα να περιοριστεί η μέγιστη ένταση ρεύματος με την οποία μπορεί να φορτιστεί το αυτοκίνητο.

Επιλέξτε Φόρτιση και το βέλος στο Όριο έντασης ρεύματος (Αμπέρ). Πατήστε + για να αυξηθεί το αμπεράζ ή - για να μειωθεί το αμπεράζ2.

Κατά τη φόρτιση με περισσότερες από 1 φάσεις, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η τιμή για το αμπεράζ ανά φάση3 που έχει καθοριστεί.

 Σημείωση

Το αμπεράζ μπορεί να είναι περιορισμένο λόγω του σταθμού φόρτισης, του καλωδίου φόρτισης ή του συστήματος υψηλής τάσης του αυτοκινήτου. Η δυνατότητα φόρτισης του αυτοκινήτου με το συγκεκριμένο αμπεράζ δεν είναι εγγυημένη αν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του σταθμού φόρτισης ή του καλωδίου φόρτισης.
  1. 1 Αφορά στη φόρτιση σε σταθμό φόρτισης (mode 3) και στη φόρτιση σε επίτοιχη πρίζα (mode 2).
  2. 2 Το καθορισμένο αμπεράζ ισχύει ανά φάση από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος.
  3. 3 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.