Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Pilot Assist* έτσι, ώστε να διατηρεί τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.
Px-2037-iCup-Set distance for cruise control functions
Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα προσέγγισης.
  1. P5-Icon red circle 1Μείωση χρονικού διαστήματος προσέγγισης
  2. P5-Icon red circle 2Αύξηση χρονικού διαστήματος προσέγγισης
  3. P5-Icon red circle 3Προειδοποίηση απόστασης
Πατήστε το κουμπί (1) ή (2) στο τιμόνι για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρονικό διάστημα προσέγγισης.
Η ένδειξη απόστασης (3) δείχνει το τρέχον χρονικό διάστημα προσέγγισης.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά χρονικά διαστήματα προσέγγισης μέχρι το προπορευόμενο όχημα, τα οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ως 1-5 οριζόντιες γραμμές - όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα προσέγγισης. Η μία γραμμή αντιστοιχεί σε 1 δευτερόλεπτο περίπου από το προπορευόμενο όχημα, ενώ οι 5 γραμμές αντιστοιχούν σε 3 δευτερόλεπτα περίπου.

Το Pilot Assist επιτρέπει στο χρονικό διάστημα προσέγγισης να κυμαίνεται σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να ακολουθήσει το προπορευόμενο όχημα ομαλά και άνετα. Σε χαμηλές ταχύτητες, όταν οι αποστάσεις είναι μικρές, το Pilot Assist αυξάνει ελαφρά το χρονικό διάστημα προσέγγισης.

 Σημείωση

Όταν το τιμόνι στην οθόνη του οδηγού εμφανίσει ένα αυτοκίνητο και ένα τιμόνι, το Pilot Assist ακολουθεί ένα προπορευόμενο όχημα με προκαθορισμένο χρονικό μεσοδιάστημα.

Όταν εμφανίζεται μόνο ένα τιμόνι, δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα σε εύλογη απόσταση.

 Σημείωση

  • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολογισμένη απόσταση σε μέτρα για το εκάστοτε χρονικό διάστημα προσέγγισης.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο χρονικά διαστήματα προσέγγισης που επιτρέπονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Αν τα συστήματα υποστήριξης οδηγού δεν αποκρίνονται με αύξηση ταχύτητας όταν ενεργοποιηθούν, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το χρονικό περιθώριο μέχρι το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερο από το περιθώριο που έχει καθοριστεί.

 Προειδοποίηση

  • Χρησιμοποιείτε μόνο το χρονικό περιθώριο που είναι κατάλληλο για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
  • Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι τα μικρά χρονικά περιθώρια περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο που έχει να αντιδράσει σε περίπτωση απρόσμενης κυκλοφοριακής κατάστασης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.