Άδειασμα του σταχτοδοχείου*

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει αναπτήρα, στην επιμήκη κονσόλα υπάρχει ένα αποσπώμενο σταχτοδοχείο.
P6-1917-XC40/H-Ashtray
Αποσπάστε το σταχτοδοχείο, τραβώντας το ευθεία πάνω και αδειάστε το.
Επανατοποθετήστε το σταχτοδοχείο στην επιμήκη κονσόλα.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε όταν υπάρχει καύτρα ή στάχτη, για να μην προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μην τραυματιστούν οι επιβάτες, για παράδειγμα. Σβήνετε τα τσιγάρα μόνο στο σταχτοδοχείο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.