Ανίχνευση εμποδίων με υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης1 μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να εντοπίσει διαφορετικούς τύπους εμποδίων.

Η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή οχήματα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση μπροστά από το όχημα που οδηγείτε. Η λειτουργία μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή μεγαλόσωμα ζώα που διασχίζουν τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση ή καθόλου. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

Οχήματα

Για να μπορέσει η λειτουργία να ανιχνεύσει ένα όχημα στο σκοτάδι, τα μπροστινά και τα πίσω φώτα του οχήματος πρέπει να λειτουργούν και να φωτίζουν καθαρά.

Δικυκλιστές

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
Παραδείγματα φιγούρας που η λειτουργία ερμηνεύει ως δικυκλιστή — με σαφές περίγραμμα σώματος και ποδηλάτου.

Για να αποδίδει καλά το σύστημα, η μονάδα κάμερας και ραντάρ που ανιχνεύει δικυκλιστές πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για την ανθρώπινη φιγούρα και το περίγραμμα του ποδηλάτου - οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση του ποδηλάτου, του κεφαλιού, των χεριών, των ώμων, των ποδιών, του επάνω και κάτω μέρους του σώματος, καθώς και τον συνήθη τρόπο κίνησης ενός ανθρώπου.

Εάν ένα μεγάλο μέρος του σώματος του δικυκλιστή ή του ποδηλάτου δεν είναι ορατό στην κάμερα της λειτουργίας, τότε το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει το δικυκλιστή.

Για να μπορέσει η λειτουργία να ανιχνεύσει έναν δικυκλιστή, πρέπει να είναι ενήλικας(-η) και να βρίσκεται πάνω σε ποδήλατο "κανονικού μεγέθους".

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους δικυκλιστές σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • δικυκλιστές που δεν διακρίνονται καλά.
 • δικυκλιστές σε φόντο που δεν δημιουργεί επαρκή οπτική αντίθεση.
 • δικυκλιστές με ασαφές περίγραμμα σώματος λόγω ρουχισμού
 • ποδήλατα φορτωμένα με μεγάλα αντικείμενα.

Πεζοί

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
Χαρακτηριστικά παραδείγματα φιγούρων που η λειτουργία θεωρεί ως πεζούς με σαφές περίγραμμα σώματος.

Για να αποδίδει καλά το σύστημα, η μονάδα κάμερας και ραντάρ που ανιχνεύει πεζούς πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για την ανθρώπινη φιγούρα - οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση του κεφαλιού, των χεριών, των ώμων, των ποδιών, του επάνω και κάτω μέρους του σώματος, καθώς και τον συνήθη τρόπο κίνησης ενός ανθρώπου.

Για να μπορεί να ανιχνευτεί ένας πεζός, πρέπει να υπάρχει αντίθεση με το φόντο, γεγονός που επηρεάζεται από τα ρούχα και τον καιρό. Όταν η αντίθεση δεν είναι έντονη, ο πεζός μπορεί να ανιχνευτεί αργά είτε καθόλου, που μπορεί να σημαίνει ότι οι προειδοποιήσεις και η πέδηση εφαρμόζονται αργά ή καθόλου.

Η λειτουργία μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς στο σκοτάδι, αν τους φωτίσουν οι προβολείς του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους πεζούς σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • πεζούς που δεν διακρίνονται καλά, άτομα των οποίων η φιγούρα δεν διαγράφεται πλήρως λόγω ρουχισμού ή πεζούς με ύψος κάτω από 80 cm (32 tum).
 • πεζούς σε φόντο που δεν δημιουργεί επαρκή οπτική αντίθεση.
 • πεζούς που μεταφέρουν μεγάλα αντικείμενα.

Μεγάλα ζώα

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Παραδείγματα φιγούρας που η λειτουργία ερμηνεύει ως μεγαλόσωμο ζώο - ακίνητο ή βραδυκίνητο και με σαφές περίγραμμα σώματος.

Για να αποδίδει σωστά, η λειτουργία του συστήματος που ανιχνεύει ένα μεγαλόσωμο ζώο (π.χ. ελάφι ή άλογο) πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για τη φιγούρα, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει το ζώο απευθείας από το πλάι σε συνδυασμό με τον τρόπο βάδισης που θεωρείται χαρακτηριστικός για το ζώο.

Εάν μέρη του σώματος του ζώου δεν είναι ορατά στην κάμερα, τότε το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει το ζώο.

Η λειτουργία μπορεί επίσης να ανιχνεύσει μεγαλόσωμα ζώα στο σκοτάδι, αν τα φωτίσουν οι προβολείς του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα μεγαλόσωμα ζώα σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • ευμεγέθη ζώα που δεν διακρίνονται καλά.
 • μεγαλύτερα ζώα που αντικρίζουν ή που είναι στραμμένα αντίθετα από το αυτοκίνητο.
 • ευμεγέθη ζώα που τρέχουν ή κινούνται γρήγορα.
 • ευμεγέθη ζώα σε φόντο που δεν δημιουργεί επαρκή οπτική αντίθεση.
 • μικρά ζώα όπως σκύλους και γάτες, για παράδειγμα.

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση ή καθόλου. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

 1. 1 Collision Avoidance