Ρύθμιση της αποθηκευμένης ταχύτητας για τις λειτουργίες του Cruise control

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control και το Pilot Assist*.

Px-2037-iCup-Set speed for Cruise Control functions
P5-Icon red circle 1Αποθηκευμένη ταχύτητα
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: αυξάνει την αποθηκευμένη ταχύτητα
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: μειώνει την αποθηκευμένη ταχύτητα
Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη ταχύτητα, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα τα κουμπιά P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) ή Px-1717 - Steering wheel minus-button (2) στο τιμόνι.
  • Στιγμιαία πατήματα: Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα αλλάζει σε διαβαθμίσεις των +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  • Παρατεταμένο πάτημα: Αφήστε το κουμπί, όταν ο δείκτης ταχύτητας (3) φτάσει στην ταχύτητα που θέλετε.
Η ταχύτητα που ρυθμίστηκε με το τελευταίο πάτημα του κουμπιού αποθηκεύεται στη μνήμη.

Όταν χρησιμοποιείται το πεντάλ γκαζιού

Αν ο οδηγός επιταχύνει το αυτοκίνητο πατώντας το πεντάλ γκαζιού πριν πατήσει το κουμπί P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) στο τιμόνι, ως ταχύτητα του αυτοκινήτου θα οριστεί η αποθηκευμένη ταχύτητα όταν πατηθεί το κουμπί, αρκεί το πόδι του οδηγού να βρίσκεται πάνω στο πεντάλ γκαζιού την στιγμή που πατά το κουμπί.

Τυχόν προσωρινή επιτάχυνση με το πεντάλ γκαζιού, π.χ. κατά το προσπέρασμα, δεν επηρεάζει τη ρύθμιση του - το αυτοκίνητο επιστρέφει στην τελευταία αποθηκευμένη ταχύτητα όταν αφήσετε το πεντάλ γκαζιού.

Πιθανή ταχύτητα

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού μπορούν να ακολουθήσουν ένα άλλο όχημα που κινείται με ταχύτητα από 0 km/h έως την ανώτατη ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Το Pilot Assist μπορεί να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης σχεδόν από μηδενική ταχύτητα (στάση) έως τα 140 km/h (87 mph).

Λάβετε υπόψη σας ότι η χαμηλότερη ταχύτητα που μπορεί να επιλεγεί είναι 30 km/h (20 mph) – παρότι μπορεί να ακολουθήσει ένα άλλο όχημα μέχρι να σταματήσει εντελώς (0 km/h), η επιλογή/αποθήκευση ταχύτητας χαμηλότερης από 30 km/h (20 mph) δεν είναι εφικτή.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.