Ραδιόφωνο*

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και DAB.

iCup-2037-Radio app icon

Μπορείτε να χειρίζεστε το ραδιόφωνο από την κεντρική οθόνη, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω φωνητικού χειρισμού.

iCup-2037-Google play icon

Μπορείτε να κατεβάσετε περισσότερες εφαρμογές ραδιοφώνου από το Google Play.

Σύνδεση μεταξύ DAB και FM

Η λειτουργία καθιστά εφικτή την αλλαγή από έναν σταθμό FM ή DAB με κακή ή χωρίς λήψη στον ίδιο σταθμό σε άλλη ομάδα σταθμών (σύνολο) με καλύτερη λήψη εντός DAB και/ή μεταξύ DAB και FM. Υποστηρίζονται όλα: DAB σε DAB, DAB σε FM και FM σε DAB. Η σύνδεση μπορεί να ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή ραδιοφώνου.

Ταξινόμηση

Όταν η σύνδεση DAB/FM είναι ενεργοποιημένη, η λίστα καναλιών περιλαμβάνει μόνο κανάλια με καλό σήμα και οι διπλότυπες εκπομπές με χειρότερο σήμα εξαιρούνται, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εκπομπή FM ή DAB. Όταν η σύνδεση DAB/FM δεν είναι ενεργοποιημένη, τα κανάλια DAB και FM τοποθετούνται σε δικές τους καρτέλες.

Ταχείες εντολές

Όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται, μπορείτε επίσης να τη χειρίζεστε με ταχείες εντολές από την αρχική προβολή.

Μηνύματα ραδιοφώνου1

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων ραδιοφώνου, π.χ. ειδήσεις για την κυκλοφορία και σημαντικές πληροφορίες κοινωνικού περιεχομένου, από τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή ραδιοφώνου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.