Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών και την μπαταρία όσο χρειάζεται πριν από την οδήγηση, αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένος.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι θερμαντήρας υψηλής τάσης. Τίθεται σε λειτουργία αυτόματα αν έχει ενεργοποιηθεί ο προκλιματισμός στάθμευσης και ο χώρος επιβατών πρέπει να προθερμανθεί.

Ο προκλιματισμός απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία.

Μπαταρία και φόρτιση

Το σύστημα προθέρμανσης τροφοδοτείται από την μπαταρία υψηλής τάσης του αυτοκινήτου. Αν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία υψηλής τάσης είναι επαρκώς φορτισμένη, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.