Σύνδεση στο διαδίκτυο

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών (app), για παράδειγμα.

Το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth ή δικτύου Wi-Fi. Σε ορισμένες αγορές, το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να συνδεθεί μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του αυτοκινήτου1. Αν το αυτοκίνητο συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αρκετών διαφορετικών πηγών ταυτόχρονα, η σύνδεση γίνεται πρώτα μέσω Wi-Fi, μετά μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth και, τέλος, μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του αυτοκινήτου.

  1. 1 Σε ορισμένες αγορές απαιτείται η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για να γίνει η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω μόντεμ.