Περιορισμοί για τις μονάδες κάμερας και ραντάρ

Η κάμερα και το ραντάρ έχουν ορισμένους περιορισμούς – που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες. Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τους παρακάτω ενδεικτικούς περιορισμούς.

Συνήθεις περιορισμοί της κάμερας και του ραντάρ

Η κάμερα και το ραντάρ είναι βοηθήματα ευφυούς οδήγησης, τα οποία ωστόσο δεν αρκούν για να επιτευχθεί ευφυής οδήγηση. Πρέπει να τηρείται η απαραίτητη διαχείριση ασφάλειας, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια ή τα ατυχήματα που προκαλούνται από τη λανθασμένη χρήση της κάμερας και του ραντάρ από τον οδηγό.

Μονάδα που εμποδίζεται

Μην τοποθετείτε, κολλάτε ή τοποθετείτε τίποτα μπροστά ή γύρω από τη μονάδα κάμερας και τη μονάδα του ραντάρ – μπορεί έτσι να επηρεαστούν οι λειτουργίες που βασίζονται στην κάμερα και το ραντάρ. Μπορεί έτσι κάποιες λειτουργίες να υποβαθμιστούν, να απενεργοποιηθούν εντελώς ή να μην ανταποκρίνονται σωστά.

Οι κάμερες αυτοκινήτου που είναι εγκεκριμένες από τη Volvo μπορούν να τοποθετηθούν εκτός οπτικού πεδίου της μπροστινής κάμερας σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από το προστατευτικό της μονάδας WEM1. Οι κάμερες αυτοκινήτου μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε αυτοκίνητα με σύστημα ραντάρ εγκατεστημένο στην μπροστινή μάσκα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κάμερα αυτοκινήτου πρέπει να πληροί τα πρότυπα ISO 11452 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ), ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της και να αποφεύγονται πιθανές παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα του αυτοκινήτου και ζημιά στο αυτοκίνητο.

Ζημιά στο παρμπρίζ

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν επίσης όταν έχει τοποθετηθεί κάμερα στο παρμπρίζ:
 • Αν μπροστά από τη μονάδα υπάρχει χαραγή, ρωγμή ή χτύπημα από πέτρα που καλύπτει επιφάνεια περίπου 0,5 Χ 3,0 mm (0.02 Χ 0.12 in.) ή μεγαλύτερη, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 για αντικατάσταση του παρμπρίζ.
 • Η Volvo συνιστά οι ρωγμές, οι χαραγές ή τα σημάδια από πέτρες στην περιοχή μπροστά από τη μονάδα να μην επιδιορθώνονται – αντί αυτού, πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το παρμπρίζ.
 • Πριν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 για να βεβαιωθείτε ότι έχετε παραγγείλει και θα τοποθετήσετε το σωστό παρμπρίζ.
 • Όταν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, πρέπει να χρησιμοποιήσετε υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ ίδιου τύπου ή εγκεκριμένους από τη Volvo.
 • Όταν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, η μονάδα κάμερας πρέπει να ρυθμιστεί ξανά σε ένα συνεργείο2, για να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν όλα τα συστήματα στο αυτοκίνητο που βασίζονται στην κάμερα.

 Σημείωση

Αν δεν αποκατασταθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των συστημάτων υποστήριξης οδηγού που χρησιμοποιούν τη μονάδα κάμερας ή/και τη μονάδα του ραντάρ. Μπορεί έτσι κάποιες λειτουργίες να υποβαθμιστούν, να απενεργοποιηθούν εντελώς ή να μην ανταποκρίνονται σωστά.

Πρόσθετοι περιορισμοί του ραντάρ

Ταχύτητα οχήματος

Η ικανότητα της μονάδας ραντάρ να ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, αν η ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος είναι πολύ διαφορετική από την ταχύτητα με την οποία κινείστε.

Περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης

Η μονάδα του ραντάρ έχει περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιο όχημα δεν ανιχνεύεται ή η ανίχνευση πραγματοποιείται αργότερα από ό,τι αναμένεται.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision
Πεδίο ανίχνευσης της μονάδας ραντάρ
 1. P5-Icon red circle 1Ορισμένες φορές η μονάδα του ραντάρ καθυστερεί να ανιχνεύσει οχήματα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση - π.χ. ένα κινούμενο όχημα που βρίσκεται ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και το προπορευόμενο όχημα.
 2. P5-Icon red circle 2Τα μικρά οχήματα, π.χ. οι μοτοσικλέτες ή τα οχήματα που δεν κινούνται στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας, μπορεί να μην ανιχνευτούν.
 3. P5-Icon red circle 3Στις στροφές, η μονάδα του ραντάρ ενδέχεται να ανιχνεύσει διαφορετικό όχημα από το αναμενόμενο ή να χάσει από το πεδίο της ένα όχημα που έχει ήδη ανιχνεύσει.

Περιορισμένη λειτουργία

Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή αν υπάρχει λασπόχιονο ή πάγος επάνω στο έμβλημα, οι λειτουργίες της μονάδας του ραντάρ μπορεί να είναι περιορισμένες, να απενεργοποιηθούν εντελώς ή η απόκρισή τους να είναι λανθασμένη.

Πρόσθετοι περιορισμοί της κάμερας

Κακή ορατότητα

Οι κάμερες έχουν τους ίδιους περιορισμούς με το ανθρώπινο μάτι, δηλ. δεν μπορούν να "δουν" καλά για παράδειγμα σε έντονη χιονόπτωση ή βροχόπτωση, πυκνή ομίχλη ή δυνατό αέρα με σκόνη και χιονοθύελλες. Σε αυτές τις συνθήκες, οι λειτουργίες των συστημάτων που εξαρτώνται από την κάμερα μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά ή να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Το δυνατό κόντρα φως, οι αντανακλάσεις, το χιόνι, ο πάγος ή η βρομιά στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή οι ασαφείς διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπορούν επίσης να υποβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία της κάμερας όταν χρησιμοποιείται για να σαρώσει το οδόστρωμα και για να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές, ευμεγέθη ζώα, και άλλα οχήματα.

Οι βάσεις ποδηλάτων ή άλλα αξεσουάρ που τοποθετούνται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα της κάμερας.

Πρόσθετοι περιορισμοί της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης*

Τυφλά σημεία

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Υπάρχουν "τυφλά" σημεία ανάμεσα στα πεδία ορατότητας της κάμερας.

Στην προβολή 360° της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης*, τα εμπόδια/αντικείμενα μπορεί να “εξαφανίζονται” στα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις κάμερες.

 Προειδοποίηση

Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει η πιθανότητα, ακόμη κι αν εμποδίζεται μόνο ένα σχετικά μικρό τμήμα της εικόνας, ο χώρος που δεν απεικονίζεται να είναι μεγάλος. Για τον λόγο αυτό, ένα εμπόδιο μπορεί να μην ανιχνευτεί παρά μόνο όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει πολύ κοντά.

Συνθήκες φωτισμού

Η εικόνα της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, η φωτεινότητα και η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά. Σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να μην είναι πολύ καλή.

 1. 1 Ηλεκτρική μονάδα παραθύρου.
 2. 2 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
 3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.