Προαιρετική μείωση ταχύτητας με υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης1 μπορεί να συμβάλλει ώστε να αποτραπεί μια σύγκρουση ή να μειωθεί η ταχύτητα σύγκρουσης.

Αν η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στο αυτοκίνητο που οδηγείτε και το εμπόδιο είναι μεγαλύτερη από τις ταχύτητες που παρατίθενται παρακάτω, η λειτουργία αυτόματης πέδησης δεν μπορεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη σύγκρουση, ωστόσο μπορεί να μετριάσει τις συνέπειές της.

Οχήματα

Στην περίπτωση προπορευόμενου οχήματος, η υποβοήθηση πέδησης μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως και 60 km/h (37 mph).

δικυκλιστές

Στην περίπτωση δικυκλιστή, η υποβοήθηση πέδησης μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως και 50 km/h (30 mph).

Πεζοί

Στην περίπτωση πεζού, η υποβοήθηση πέδησης μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως και 45 km/h (28 mph).

Μεγάλα ζώα

Αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με μεγαλόσωμο ζώο, η υποβοήθηση πέδησης μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως και 15 km/h (9 mph).

Η λειτουργία πέδησης για ευμεγέθη ζώα προορίζεται κατά κύριο λόγο να μειώσει τη σφοδρότητα της κρούσης σε υψηλότερες ταχύτητες και είναι πιο αποτελεσματική σε ταχύτητες πάνω από 70 km/h (43 mph) και λιγότερο αποτελεσματική σε χαμηλές ταχύτητες.

  1. 1 Collision Avoidance