Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού μέσω της εφαρμογής Volvo Cars*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Volvo Cars για απομακρυσμένη εκκίνηση του συστήματος κλιματισμού, ώστε να ζεσταθεί ή να δροσίσει το αυτοκίνητο μέχρι να επιτευχθεί μια ευχάριστη θερμοκρασία.
Μεταβείτε στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home και πατήστε το Px-2417-VC app climate icon.
Πατήστε το κουμπί Start.
Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται και παραμένει σε λειτουργία επί 30 λεπτά.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για το σύστημα κλιματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε το σύστημα κλιματισμού να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών πριν από την αναχώρησή σας. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε έως και 8 διαφορετικούς χρονοδιακόπτες. Κάθε χρονοδιακόπτης μπορεί να οριστεί επιλέγοντας την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας, καθώς και αν η ρύθμιση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες από το Px-2417-VC app climate icon στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home.

Άλλες ρυθμίσεις κλιματισμού

Η θέρμανση του καθίσματος οδηγού, του καθίσματος συνοδηγού και του τιμονιού1 ενεργοποιούνται αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με θερμαινόμενο τιμόνι.