Πέδηση με ανάκτηση ισχύος

Το αυτοκίνητο ανακτά την ενέργεια πέδησης και ανανεώνει την ηλεκτρική ισχύ της μπαταρίας, όταν ο/η οδηγός αφήνει το πεντάλ γκαζιού ή όταν πατά το ποδόφρενο.
P5P6-2037-iCup-Regenerative braking meter in driver display
Ένδειξη στην οθόνη του οδηγού κατά την πέδηση με ανάκτηση ισχύος.

Ανάκτηση ισχύος με το πεντάλ γκαζιού

Αφήστε το πεντάλ γκαζιού.
Το αυτοκίνητο φρενάρει και η φόρτιση επισημαίνεται στην οθόνη του οδηγού.

 Σημείωση

Τα φώτα φρένων ανάβουν, όταν η δύναμη με την οποία πατάτε το πεντάλ υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

Ανάκτηση ισχύος με το πεντάλ φρένων

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Το αυτοκίνητο φρενάρει και η φόρτιση επισημαίνεται στην οθόνη του οδηγού.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά τακτική έντονη πέδηση με το φρένο τριβής για την αποφυγή προβλημάτων με τα δισκόφρενα, τα οποία προκαλούνται λόγω μη χρήσης, όπως σκουριά ή συγκέντρωση ρύπων.