Σύνδεση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα και να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων.

Αναζήτηση τηλεφώνου από το αυτοκίνητο

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο και βεβαιωθείτε στις ρυθμίσεις ότι το τηλέφωνο είναι ορατό σε άλλες συσκευές.
Αν ένα τηλέφωνο δεν είναι ήδη συνδεδεμένο, πατήστε στο P5P6-iCup-2222-adding phone symbol. Διαφορετικά, μεταβείτε στις ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια πατήστε Συνδεσιμότητα και Bluetooth. Αν το τηλέφωνο δεν υπάρχει ήδη στη λίστα1, επιλέξτε Σύζευξη νέας συσκευής.
Οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα. Η λίστα ενημερώνεται καθώς ανιχνεύονται νέες συσκευές.
Αγγίξτε με το δάκτυλο στο όνομα του τηλεφώνου που πρόκειται να συνδεθεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμητικός κωδικός που εμφανίζεται στο αυτοκίνητο συμφωνεί με τον κωδικό στο τηλέφωνο και, αν ναι, επιβεβαιώστε τον.
Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.
Το τηλέφωνο συνδέεται εξ ορισμού τόσο για αναπαραγωγή (πολυ)μέσων όσο και για τηλεφωνία2.
Πατήστε το κουμπί Τέλος.

 Σημείωση

  • Η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα τηλέφωνα.
  • Αν οι επαφές και τα μηνύματα δεν εμφανίζονται στο αυτοκίνητο παρά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, αποσυνδέστε το τηλέφωνο και στη συνέχεια επανασυνδέστε το.
  • Δεν είναι όλα τα τηλέφωνα πλήρως συμβατά και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν όλα να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Αν το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου αναβαθμιστεί, η σύνδεση μπορεί να διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο και επαναλάβετε τη σύνδεση.
  1. 1 Τα τηλέφωνα που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν είναι απευθείας ορατά στην ενότητα Bluetooth και μπορείτε να τα επιλέξετε από εκεί.
  2. 2 Αργότερα, θα μπορείτε να επιλέξετε ποια συσκευή θέλετε να χρησιμοποιηθεί ως τηλέφωνο ή/και για (πολυ)μέσα, π.χ. αν κάποιος επιβάτης θέλει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του/της ως συσκευή (πολυ)μέσων για αναπαραγωγή μουσικής.