Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων και της συγκέντρωσης δεδομένων

Στην κεντρική οθόνη μπορεί να εμφανίζονται μηνύματα για διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις και για τη συγκέντρωση δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται για τη βελτίωση των λειτουργιών του αυτοκινήτου, της ασφάλειας και των εφαρμογών, για παράδειγμα.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας, εμφανίζεται ένας οδηγός στην κεντρική οθόνη για να σας βοηθήσει με διάφορες ρυθμίσεις. Σε συνδυασμό με τον οδηγό που εμφανίζεται, το σύστημα σας ζητά να δώσετε τη συναίνεσή σας σε διάφορους τύπους όρων και προϋποθέσεων και στη συγκέντρωση πληροφοριών.

Μηνύματα προτροπής για τη συγκατάθεσή σας μπορεί επίσης να εμφανιστούν, για παράδειγμα:

  • Την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Με νέα προφίλ χρήστη
  • Κατά την αποσύνδεση από τα προφίλ χρήστη και τη διαγραφή τους
  • Αλλαγή ιδιοκτησίας
  • Επαναφορά των ρυθμίσεων
Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε στο Απόρρητο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις απορρήτου Volvo, Κοινή χρήση δεδομένων με τη Google ή Νομικές πληροφορίες από τη Google.

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από ένα προφίλ με προνόμια διαχειριστή.

Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του διαδικτύου1

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Όροι παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Οι όροι χρήσης πρέπει να γίνουν αποδεκτοί μία φορά ανά αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση του διαδικτύου.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.