Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation
Πατήστε στο κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα.
Η ανακυκλοφορία αέρα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημαντικό

Αν η ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει περίπτωση να θαμπώσουν τα τζάμια.

 Σημείωση

Η ενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα δεν είναι εφικτή όταν το σύστημα αποθάμβωσης είναι ενεργοποιημένο στη μέγιστη ένταση.

 Σημείωση

Αν ο αισθητήρας ποιότητας αέρα ανιχνεύσει ότι ο εξωτερικός αέρας είναι ρυπαρός, η εισαγωγή αέρα κλείνει και η ανακυκλοφορία του αέρα ενεργοποιείται αυτόματα.