Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Το αυτοκίνητο διαθέτει στάνταρ και ηλεκτρικούς* προεντατήρες ζωνών ασφαλείας που μπορούν να τεντώσουν τις ζώνες ασφαλείας σε κρίσιμες καταστάσεις και σε περίπτωση σύγκρουσης.

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα και στα πίσω ακριανά καθίσματα διαθέτουν στάνταρ προεντατήρα.

Ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας τεντώνει τη ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση σύγκρουσης επαρκούς σφοδρότητας, ώστε να συγκρατήσει πιο αποτελεσματικά τον επιβάτη.

Ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας*

Η ζώνη του οδηγού και του συνοδηγού διαθέτουν ηλεκτρικό προεντατήρα ζώνης ασφαλείας.

Ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας συνεργάζεται και μπορεί να ενεργοποιηθεί μαζί με τα συστήματα υποστήριξης οδηγού για να συμβάλει όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης και κατά την Rear Collision Warning*. Σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως πέδηση πανικού, εκτροπή εκτός δρόμου (π.χ. αν το αυτοκίνητο καταλήξει σε τάφρο, ανασηκωθεί από το έδαφος ή προσκρούσει σε κάτι στο έδαφος), ολίσθηση ή κίνδυνο σύγκρουσης, η ζώνη ασφαλείας μπορεί να τεντωθεί από το ηλεκτρομοτέρ του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας.

Ο ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας βοηθά ώστε ο επιβάτης να καθίσει καλύτερα στο κάθισμα, μειώνοντας τον κίνδυνο να προσκρούσει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα συστημάτων ασφάλειας όπως οι αερόσακοι του αυτοκινήτου.

Όταν η κατάσταση δεν είναι πλέον κρίσιμη, η ζώνη ασφαλείας και ο ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας επαναρυθμίζονται αυτόματα, ωστόσο μπορούν να επαναρυθμιστούν και χειροκίνητα.

 Σημαντικό

Αν ο αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιηθεί επίσης ο ηλεκτρικός προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας στην πλευρά του συνοδηγού.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τις ζώνες ασφαλείας εσείς οι ίδιοι. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εάν η ζώνη ασφαλείας υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά προστασίας της ζώνης ασφαλείας μπορεί να έχουν χαθεί ακόμη κι αν η ζώνη δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν εμφανίζει σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Η νέα ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριμένη και σχεδιασμένη για τοποθέτηση στην ίδια θέση με τη ζώνη που θα αντικατασταθεί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.