Υπολογιστής ταξιδίου

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου καταγράφει τιμές όπως τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η μέση κατανάλωση και η μέση ταχύτητα.

Πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδίου

Px-23w04-BEV-iCup-TripMenu

Οι τιμές που εμφανίζονται στον υπολογιστή ταξιδίου είναι οι εξής:

  • Χιλιομετρική απόσταση
  • Μέση κατανάλωση
  • Χρόνος οδήγησης
  • Μέση ταχύτητα

Άνοιγμα υπολογιστή ταξιδίου

Πατήστε το κουμπί O στο τιμόνι.
Ο υπολογιστής ταξιδίου ανοίγει.

Χιλιομετρητής

Υπάρχουν δύο μερικοί χιλιομετρητές, ο TΜ και ο TA.1

Ο TΜ μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα και ο TΑ μηδενίζεται αυτόματα, αν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον επί τέσσερις ώρες.

Χιλιομετρητής

Ο χιλιομετρητής καταγράφει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να μηδενιστεί.

Ρυθμίσεις υπολογιστή ταξιδίου

Οι ρυθμίσεις του υπολογιστή ταξιδίου πραγματοποιούνται από την κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
  1. 1 Μερικός μη αυτόματος και Μερικός αυτόματος