Λειτουργίες μπαταρίας και φόρτισης στην εφαρμογή Volvo Cars*

Η εφαρμογή Volvo Cars εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας και μια εκτίμηση της απόστασης που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο με το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προγραμματίζετε πότε φορτίζεται το αυτοκίνητο, ρυθμίζοντας την ώρα έναρξης και την ώρα τερματισμού, οι οποίες στη συνέχεια επαναλαμβάνονται κάθε 24 ώρες.

Μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες μπαταρίας και φόρτισης πατώντας στο εικονίδιο του κεραυνού στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home.

Ειδοποιήσεις ώθησης (push)

Έχετε επίσης την επιλογή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνό σας αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και διακοπεί η φόρτιση. Μπορείτε να ρυθμίστε ποιες ειδοποιήσεις θέλετε να λαμβάνετε, από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Profile.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.