Κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

Η λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της φόρτισης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στον παρακάτω πίνακα επεξηγούνται οι διαφορετικές αποχρώσεις της λυχνίας LED.
Φωτισμός λυχνιών LEDΕρμηνεία
ΛευκήΦωτισμός καλωσορίσματος
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμαΗ διαδικασία φόρτισης πρόκειται να διακοπεί.
ΚίτρινηΛειτουργία αναμονής1 - αναμονή για να αρχίσει η φόρτιση.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμαΦόρτιση σε εξέλιξη2.
ΠράσινηΗ φόρτιση ολοκληρώθηκε3.
Κόκκινη

Έχει σημειωθεί κάποια βλάβη. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Στη συνέχεια επανεκκινήστε τη φόρτιση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης.
  2. Περιμένετε λίγο.
  3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης.
  4. Αν το μήνυμα παραμένει – απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.
Κόκκινο που αναβοσβήνει

Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και δεν ανιχνεύει κλειδί κατά την απασφάλιση του καλωδίου φόρτισης από το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης.

Μπλε

Η προγραμματισμένη φόρτιση είναι ενεργοποιημένη.

 Σημείωση

Η λυχνία LED της υποδοχής φόρτισης επισημαίνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης και όχι αν το αυτοκίνητο καταναλώνει ρεύμα, όπως κατά τη χρήση του συστήματος κλιματισμού. Ακόμη και αν η λυχνία LED ανάβει ως ένδειξη ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί ή ότι η προγραμματισμένη φόρτιση είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο μπορεί να εξακολουθεί να αντλεί ρεύμα από την πρίζα. Για να μην επηρεαστεί η αυτονομία του αυτοκινήτου, το ρεύμα αντλείται πρώτα από την πρίζα και όχι από την μπαταρία, προκειμένου να τροφοδοτηθεί τυχόν πρόσθετο φορτίο από το αυτοκίνητο (όπως το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση, κ.λπ.).
  1. 1 Π.χ. όταν η φόρτιση έχει διακοπεί και η λαβή του καλωδίου φόρτισης έχει απασφαλίσει.
  2. 2 Όσο πιο αργά αναβοσβήνουν, τόσο πλησιάζει η πλήρης φόρτιση.
  3. 3 Σβήνει μετά από λίγο.