Κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το κουμπί*

Με τα κουμπιά στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών είναι εφικτό το κλείσιμο και το κλείδωμα του αυτοκινήτου αυτόματα.
P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Θέση του κουμπιού/κουμπιών στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

 Σημαντικό

Όταν χειρίζεστε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα, να την ανοίγετε ή να την κλείνετε αργά. Μην ασκείτε δύναμη για να την ανοίξετε/κλείσετε αν υπάρχει αντίσταση. Η πόρτα χώρου αποσκευών μπορεί να υποστεί ζημιά και να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

Κλείσιμο1

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.
Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και παραμένει ξεκλείδωτη.

 Σημείωση

 • Το κουμπί είναι ενεργό επί 24 ώρες από την στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών. Μετά, πρέπει να την κλείσετε χειροκίνητα.
 • Αν το πορτάκι του ρεζερβουάρ παραμείνει ανοικτό περισσότερο από 30 λεπτά, θα κλείσει όταν αρχίσετε να κινείστε με μικρή ταχύτητα.

Κλείσιμο και κλείδωμα2

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.
Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και το αυτοκίνητο κλειδώνεται3.

 Σημείωση

 • Ένα από τα κλειδιά του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας, για να λειτουργήσει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος ή κλεισίματος Keyless*, ηχούν τρία σήματα αν το κλειδί δεν βρίσκεται αρκετά κοντά στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Ακύρωση κλεισίματος

 • Πατήστε το κουμπί στο ταμπλό.
 • Πατήστε το κουμπί στο κλειδί.
 • Πατήστε το κουμπί κλεισίματος στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών1.
 • Πιέστε το λαστιχένιο πλαίσιο αφής στη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών.
 • Χρήση της κίνησης του ποδιού*.

Η κίνηση της πόρτας χώρου αποσκευών διακόπτεται και σταματά. Με ένα ακόμη πάτημα στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής στη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών, η πόρτα χώρου αποσκευών θα ανοίξει. Αν χρησιμοποιήσετε κάποια από τις άλλες επιλογές, θα συνεχίσει αντί αυτού να κλείνει. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε/κλείσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα.

Αν η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματήσει κοντά στην κλειστή θέση, με την επόμενη ενεργοποίηση θα ανοίξει.

Προστασία μπλοκαρίσματος

Αν κάτι εμποδίζει το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας χώρου αποσκευών, ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας παγίδευσης.

 • Κατά το άνοιγμα - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά και ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα.
 • Κατά το κλείσιμο - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά, ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η πόρτα του χώρου αποσκευών επιστρέφει στη μέγ. θέση που έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Αν το αυτοκίνητο κινείται όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας παγίδευσης, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά στο σημείο που βρίσκεται και ο οδηγός ενημερώνεται με ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

 Προειδοποίηση

Προσέξτε τα χτυπήματα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς κοντά στην πόρτα του χώρου αποσκευών, πριν την ανοίξετε ή την κλείσετε, διότι τυχόν τραυματισμός μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο χειρισμός της πόρτας χώρου αποσκευών πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.

Προφορτισμένα ελατήρια

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
Προφορτισμένα ελατήρια για την ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών.

 Προειδοποίηση

Μην ανοίγετε τα προφορτισμένα ελατήρια της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών. Έχουν προφορτιστεί με υψηλή πίεση και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν ανοιχτούν.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητο καπό χώρου αποσκευών.
 3. 2 Ισχύει για αυτοκίνητα με κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless και ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών.
 4. 3 Όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές για να κλειδωθεί το αυτοκίνητο.