Πεδία αισθητήρων για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, τότε στην προβολή 360° της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης η απόσταση εμφανίζεται με έγχρωμα πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.

Πεδία αισθητήρα οπισθοπορείας και εμπροσθοπορείας

Τα πεδία για τον αισθητήρα εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας αλλάζουν χρώμα καθώς η απόσταση μέχρι το εμπόδιο μειώνεται – από κίτρινο σε πορτοκαλί και έπειτα σε κόκκινο.
Χρώμα πεδίου κατά την οπισθοπορείαΑπόσταση σε μέτρα (πόδια)
Κίτρινο0,6-1,5 (2,0-4,9)
Πορτοκαλί0,3–0,6 (1,0–2,0)
Κόκκινο0-0,3 (0-1,0)
Χρώμα πεδίου κατά την εμπροσθοπορείαΑπόσταση σε μέτρα (πόδια)
Κίτρινο0,6–0,8 (2,0–2,6)
Πορτοκαλί0,3–0,6 (1,0–2,0)
Κόκκινο0-0,3 (0-1,0)

Για τους αισθητήρες κόκκινου πεδίου, το ηχητικό σήμα αλλάζει από παλμικό σε σταθερό.

 Προειδοποίηση

Px-21w22-iCup-360 sensors

Τα πεδία του αισθητήρα στο σύμβολο 360° δείχνουν μόνο την κατεύθυνση προς κάποιο εμπόδιο. Δεν δείχνουν την απόσταση έως το εμπόδιο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.