Λειτουργίες εξηλεκτρισμένου αυτοκινήτου με Google Maps

Ορισμένες λειτουργίες στην εφαρμογή Maps υπάρχουν μόνο σε εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Ορισμένες από αυτές παρατίθενται εδώ, με μια σύντομη περιγραφή.

Οι λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι απλώς ενδεικτικές. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες και πώς λειτουργούν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα g.co/mapsincar.

Οι λειτουργίες που αφορούν στο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας βασίζονται στην προηγούμενη χρήση του αυτοκινήτου, όπου οι επιδρώντες παράγοντες είναι, για παράδειγμα, η χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, η ταχύτητα και το οδηγικό στιλ.

Φιλτράρισμα των σταθμών φόρτισης

Εξ ορισμού, ο χάρτης εμφανίζει μόνο συμβατούς σταθμούς φόρτισης.

Στάθμη μπαταρίας κατά την άφιξη

Η εφαρμογή Maps μπορεί να εμφανίσει την εκτιμώμενη στάθμη της μπαταρίας κατά την άφιξη σε έναν προορισμό.

Εκτιμώμενος ελάχιστος χρόνος φόρτισης

Όταν έχετε προσθέσει σταθμούς φόρτισης ως ενδιάμεσους προορισμούς σε ένα δρομολόγιο, η εφαρμογή Maps εμφανίζει τον εκτιμώμενο ελάχιστο χρόνο φόρτισης στον εκάστοτε σταθμό φόρτισης, προκειμένου να προσδιοριστεί καλύτερα η συνολική διάρκεια του ταξιδιού και η ΕΩΑ1.

Προκλιματισμός της μπαταρίας πριν από την ταχυφόρτιση

Όταν έχουν προστεθεί σταθμοί φόρτισης στο Google Maps, η μπαταρία προκλιματίζεται για να μειωθεί η διάρκεια φόρτισης.

Προτάσεις για την προσθήκη σταθμών φόρτισης

Η καθοδήγηση αρχίζει όταν υπολογίζεται ότι το αυτοκίνητο δεν θα φτάσει στον τελικό προορισμό του με το τρέχον επίπεδο μπαταρίας, η εφαρμογή Maps θα προτείνει να προσθέσετε σταθμούς φόρτισης στις κατάλληλες τοποθεσίες προκειμένου να φτάσετε στον τελικό προορισμό.

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.
  1. 1 Εκτιμώμενη ώρα άφιξης