Διαγραφή εφαρμογών

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την απεγκατάσταση εφαρμογών1.

Απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω της προβολής εφαρμογών

Ανοίξτε την προβολή εφαρμογών iCup-2037-App view symbol.
Πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή που θέλετε να διαγραφεί έτσι, ώστε να εμφανιστεί ένας κάδος απορριμμάτων στην κάτω πλευρά.
Σύρετε την εφαρμογή στον κάδο απορριμμάτων και αφήστε την.
Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

Απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω των Ρυθμίσεων

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης.
Επιλέξτε Απόρρητο.
Μεταβείτε στο μενού Εφαρμογές.
Επιλέξετε να εμφανίζονται όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές και στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκατασταθεί.
Επιλέξτε απεγκατάσταση της εφαρμογής και επιβεβαιώστε την κατάργηση.

 Σημείωση

Αν η εφαρμογή που θέλετε να αφαιρέσετε είναι η μοναδική μέσα στο τετραγωνίδιο, πρέπει να την απεγκαταστήσετε από τις Ρυθμίσεις.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι εφαρμογές που είναι εγκεκριμένες για το αυτοκίνητο, οι επονομαζόμενες βασικές εφαρμογές, δεν μπορούν να απεγκατασταθούν. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές τηλεφώνου ή ραδιοφώνου*.