Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα από το πρόγραμμα οδήγησης Drive, όταν ο/η οδηγός βγει από το αυτοκίνητο και όταν είναι σταθμευμένο.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Επιλέξτε τη θέση P.
Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.
Το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται τώρα στο πρόγραμμα οδήγησης Drive.

Χειροκίνητη απενεργοποίηση από την κεντρική οθόνη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αυτοκίνητο χειροκίνητα.

Επιλέξτε τη θέση P.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται τώρα στο πρόγραμμα οδήγησης Drive.