Χειριστήρια στο τιμόνι και κόρνα

Στο τιμόνι υπάρχει η κόρνα και τα χειριστήρια π.χ. για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού και φωνητικής αναγνώρισης.
P6-2139--XC40BEV-C40BEV-Steering wheel with numbers
Χειριστήρια στο τιμόνι.
  1. P5-Icon red circle 1Χειριστήρια για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού.1
  2. P5-Icon red circle 2Διακόπτες για τον χειρισμό της φωνητικής αναγνώρισης και των μενού, των μηνυμάτων και του τηλεφώνου.

Κόρνα

P6-2139-XC40BEV-C40BEV-Steering wheel horn
Η κόρνα βρίσκεται στο κέντρο του τιμονιού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ρυθμιστής ταχύτητας, Cruise control, Adaptive cruise control*, Προειδοποίηση απόστασης* και Pilot Assist.